Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 3 mei 2012

Gemeentelijk drankcontract toegewezen aan Brouwerij Haacht

03/05/2012 - Het schepencollege heeft vandaag het gemeentelijk drankencontract toegewezen aan Brouwerij Haacht. De brouwerij mag de volgende 4 jaar bier en frisdranken leveren in de gemeentelijke accommodaties. Het contract werd gegund na een openbare aanbesteding en op basis van 4 criteria: de prijs, een jaarlijkse vergoeding, de investering in materialen en tenslotte de smaak.

Het is niet alleen de prijs die een rol speelde bij het afsluiten van de overeenkomst. Het contract voorziet eveneens in een jaarlijkse vergoeding die de gemeente ontvangt om dranken van de betreffende brouwer af nemen. Burgemeester Keulen: “Deze vergoeding laat het gemeentebestuur toe om de verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad en gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties, een korting te geven op hun drankenfactuur. Vorig jaar kon ons bestuur hierdoor een bedrag van € 12.500 korting terug laten vloeien naar onze verenigingen.”

De intekenaars dienden eveneens te laten weten welke investeringen in materialen zij planden voor de duur van het contract. Dat kon bijvoorbeeld gaan over de plaatsing van tapkranen of koelsystemen maar ook terrasmeubilair.

Een vierde criterium dat een rol speelde in de keuze van leverancier was de smaak. Wat het bier betrof behaalde brouwerij Haacht de beste score van de intekenaars. Een smaakcommissie die bestond uit 10 afgevaardigden van diverse verenigingen uit verschillende sectoren en deelgemeenten kende na een ‘blinde proef’ een score toe aan de diverse producten van de intekenaars.

Op basis van deze 4 criteria behaalde Brouwerij Haacht de beste score. Deze brouwerij leverde de voorbije 6 jaar reeds de dranken in de gemeentelijke accommodaties. Het nieuwe contract geldt voor een periode van 4 jaar met een optie voor 2 jaar extra.