Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 29 mei 2012

De Open VLD Lijst van Lanaken werd gelanceerd door Marino Keulen

DEREDACTIE.be -29/05/2012 | Vroeger dan gepland heeft Open VLD Lanaken de kandidaten voor de verkiezingen voorgesteld. Met meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden voor nieuwkomers, trekt burgemeester Marino Keulen een vernieuwde lijst.


“Onze gemiddelde leeftijd is 40 jaar, en als we kijken naar de nieuwe kandidaten, trekken we de gemiddelde leeftijd nog omlaag naar 36,8 jaar”, zegt de lijsttrekker. “Vernieuwen en verjongen is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Open VLD koos voor een mix van jonge en gedreven krachten samen met ervaren politiekers met een groot maatschappelijk engagement.” Lees verder het volledige artikel

donderdag 3 mei 2012

Gemeentelijk drankcontract toegewezen aan Brouwerij Haacht

03/05/2012 - Het schepencollege heeft vandaag het gemeentelijk drankencontract toegewezen aan Brouwerij Haacht. De brouwerij mag de volgende 4 jaar bier en frisdranken leveren in de gemeentelijke accommodaties. Het contract werd gegund na een openbare aanbesteding en op basis van 4 criteria: de prijs, een jaarlijkse vergoeding, de investering in materialen en tenslotte de smaak.

Het is niet alleen de prijs die een rol speelde bij het afsluiten van de overeenkomst. Het contract voorziet eveneens in een jaarlijkse vergoeding die de gemeente ontvangt om dranken van de betreffende brouwer af nemen. Burgemeester Keulen: “Deze vergoeding laat het gemeentebestuur toe om de verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad en gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties, een korting te geven op hun drankenfactuur. Vorig jaar kon ons bestuur hierdoor een bedrag van € 12.500 korting terug laten vloeien naar onze verenigingen.”

De intekenaars dienden eveneens te laten weten welke investeringen in materialen zij planden voor de duur van het contract. Dat kon bijvoorbeeld gaan over de plaatsing van tapkranen of koelsystemen maar ook terrasmeubilair.

Een vierde criterium dat een rol speelde in de keuze van leverancier was de smaak. Wat het bier betrof behaalde brouwerij Haacht de beste score van de intekenaars. Een smaakcommissie die bestond uit 10 afgevaardigden van diverse verenigingen uit verschillende sectoren en deelgemeenten kende na een ‘blinde proef’ een score toe aan de diverse producten van de intekenaars.

Op basis van deze 4 criteria behaalde Brouwerij Haacht de beste score. Deze brouwerij leverde de voorbije 6 jaar reeds de dranken in de gemeentelijke accommodaties. Het nieuwe contract geldt voor een periode van 4 jaar met een optie voor 2 jaar extra.

Bruisend Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Lanaken is een bruisende gemeente. Als burgervader kan ik deze uitspraak doen. Alleen dien ik u wel uit te leggen wat ik met bruisend bedoel. 

uw burgemeester Marino Keulen
Lanaken kent een bloeiend verenigingsleven met voor ieder wat wils: van sportverenigingen tot culturele-en jeugdverenigingen. Daarnaast zijn er tal van voorzieningen voor senioren: van petanquebanen tot een buurtrestaurant. Ook wie wil winkelen, naar de markt gaan of eens gezellig op café gaan vindt in Lanaken zijn weg. Voor wie graag wandelt, zijn onze bossen of het domein van Pietersheim een optie. Toeristen komen ook graag naar Lanaken om het mooiste dorp Oud-Rekem te bewonderen. Kortom er is in onze gemeente genoeg te beleven. Wij vinden echter dat Lanaken in de toekomst nog verder kan groeien. Het Spartacusplan, de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht, met Lanaken als belangrijke halte kan zorgen voor een nieuwe dynamiek:
 • extra parkeerplaatsen in het centrum,
 • een betere bereikbaarheid van Lanaken en 
 • meer mensen die onze gemeente gaan bezoeken. 
Op deze manier zal Lanaken stappen vooruit kunnen zetten en nog aantrekkelijker worden als gemeente. Om hier extra aandacht voor te vragen, nemen we als Open Vld Lanaken deel aan de nationale actiedag van onze partij rond een bruisende gemeente. Op zaterdag 23 juni kunt u ons in het centrum van Lanaken vinden en slaan wij graag een praatje met u. Komt u gerust eens langs. Tot dan!

Uw burgemeester Marino Keulen | Bekijk hier de originele publicatie

woensdag 2 mei 2012

Graag uw mening over Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | UW MENING TELT. Dit kunt u doen door onze enquête in te vullen zodat we weten wat u denkt over Lanaken als bruisende gemeente. Wanneer u de papieren versie ingevuld hebt, kunt u de enquête ook binnenbrengen tijdens onze actiedag rond een bruisend Lanaken op zaterdag 23 juni tussen 11u en 14u aan het Molenweideplein en de winkelstraat. Alvast bedankt voor uw mening en medewerking. | Download hier de gepubliceerde enquête of vul onderstaand formulier in.

dinsdag 1 mei 2012

Geboortecijfers-en premies Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Begin maart vond de uitreiking plaats van de geboortepremies. Hiermee wil het gemeentebestuur van Lanaken in samenwerking met de gezinsbond alle ouders die in 2011 een kindje mochten verwelkomen, in de bloemetjes zetten. 
In 2011 werden er 252 kindjes geboren in Groot-Lanaken.

Tijdens deze babyborrel ontvangen zij een attentie in de vorm van een premie die wordt uitbetaald in VVV-bonnen. Voor het 1ste kind ontvangt men 25 euro, 2de kind 40 euro, 3de kind 50 euro en 4de en volgende 65 euro.

Aantal geboorten per deelgemeenten:
 • Kesselt : 14
 • Veldwezelt: 35
 • Gellik: 16
 • Smeermaas: 29
 • Lanaken: 100
 • Neerharen: 10
 • Rekem: 48
Als we dit cijfer vergelijken met 2010, toen werden er 224 kindjes geboren, hebben we te maken met een stijgende lijn en dit is heel positief voor Lanaken. Aan alle ouders een dikke proficiat en succes met hun kleine spruit! | Bekijk hier de originele publicatie

Een nieuwe lichting

Frédéric Delwaide, Wendy Vandebosch en Mark Gielen
Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Wendy Donders, Dominique Terwingen, Frédéric Delwaide, Wendy Vandebosch en Mark Gielen staan vanaf heden voor u klaar. Hun gedreven inzet is een extra troef voor Lanaken! Open Vld Lanaken schetst kort een beeld van deze 5 nieuwe jonge kandidaten aan de hand van een aantal vragen die wij hen voorleggen. Lees en leer deze gedreven mensen kennen.

Waarom ga je aan politiek doen?
Wendy Vandebosch: ‘Open Vld was de partij die mij op lokaal vlak het meeste aansprak. Ik wil zeker deel uitmaken van een goede groep met veel aanwezigheidspolitiek.’
Mark Gielen: ‘Ik tracht om ondersteuning/advies te bieden in bepaalde dossiers die aanleunen bij mijn opleiding zoals logistieke en economische dossiers.’
Frédéric Delwaide: ‘Na mijn studies bestuurskunde had ik voor mezelf de duidelijke keuze gemaakt dat indien ik iets wou doen voor de overheid dat ik wou wegen op het beleid vanuit de politiek. Zo kan je meer gewicht in de schaal leggen. Vandaar dat ik nog een extra economische richting ben gaan studeren om zo in de bedrijfswereld terecht te komen. Een wereld die vaak een zeer sterk contrast vormt met de manier waarop een overheid is georganiseerd en gestructureerd.’

Goed financieel beleid in Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | "In het Laatste Nieuws van dinsdag 27/3 werd de financiële analyse van de gemeente Lanaken toegelicht. In wat volgt citeren wij de bevindingen van niemand minder dan professor Herman Mathijs van de VUB en de universiteit Gent.
 • In 2006 bedroeg de totale schuld in Lanaken 51,7 miljoen.
 • Sinds het begin van deze bestuursperiode werd de schuld afgebouwd van 51,7 naar 35,8 miljoen.
 • De schuld werd met 1/3 afgebouwd zonder de belastingen te verhogen en dat terwijl de fiscale druk al een stuk lager is dan in de buurgemeenten.
 • Zowel de grondlasten (1200 opcentiemen) als de personenbelasting (6,9%) zijn aan de lagere kant en liggen een flink stuk onder het Vlaams gemiddelde(1340 opcentiemen & 7,2% APB).
 • De inwoners van Lanaken betalen ook een stuk minder belastingen dan in de buurgemeenten : Bilzen (1450 -8,3%), Zutendaal (1300 - 8%), Maasmechelen (1650 -8,2%), Riemst (1400 - 9%).
 • Er wordt al jaren stevig geïnvesteerd in de gemeente aan de Maas.
Bovenstaande bevindingen hebben wij zonder enige toevoeging overgenomen uit het gepubliceerde rapport en tonen vanuit een neutrale invalshoek eens te meer aan dat de huidige bestuursploeg haar financiële engagement, gedaan tijdens de vorige verkiezingscampagne, meer dan behoorlijk heeft ingevuld." - André Bervaes, Schepen van Financiën | Bekijk hier de originele publicatie