Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 25 april 2012

Zakelijke reactie op CD&V-aantijgingen aan het adres van het gemeentebestuur

Fusie politiekorpsen
Inbrakengolf

De fusie van politiekorpsen, respectievelijk Lanaken en Maasmechelen tot politiezone LAMA, geeft net méér veiligheid! ’s Nachts was er vroeger in Lanaken slechts één ploeg van 2 inspecteurs op de baan. Nu zijn er in de nieuwe zone, 3 ploegen van 2 inspecteurs op de baan, die mekaar bijspringen indien nodig. De fusie van de 2 korpsen zorgt, nét meer voor politie in Lanaken.Ook opmerken dat het hele land geconfronteerd wordt met een inbrakengolf :Van de Panne tot Kinrooi Van Aarlen tot BlankenbergenDe inwoners kunnen de politie helpen door verdachte bewegingen of voertuigen te melden aan de politie.De politie komt bij dergelijke oproepen meteen ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. De politie is ook druk bezig met de strijd tegen inbrakenplaag Dit is voor haar een topprioriteit Krijgt dus alle aandachtDat is ten andere ook mijn vraag geweest aan de politie om daar prioritair aandacht aan te geven. De politie is daar mee bezig!

Dichtplakken brievenbus Kesselt
Het dichtplakken/opheffen van de brievenbus te Kesselt is zeker geen gemeentelijke beslissing. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij BPost. Daaromtrent is nooit met de gemeente vooraf gecommuniceerd. We vernemen van BPost, dat het buiten gebruik stellen van deze brievenbus, te maken heeft met de huidige werken aan de brug en aan de N78 te Briegden.Blijkbaar kan men, door de huidige verkeersomleiding, de bus niet op de vastgestelde tijdstippen ledigen.Dat is dus een voorlopige maatregel. Van zodra de werken beëindigd zijn, zal de brievenbus terug operationeel zijn.

Afschaffen wijkbibliotheken
Het centraliseren van alle bibliotheekactiviteiten naar de hoofdbibliotheek in Lanaken-Pietersheim, was een goede beslissing. Alle bibliofielen/boekenliefhebbers zijn het daarmee eens. Het boekenaanbod in de centrale bibliotheek is zoveel ruimer en meer divers. Bovendien worden alle lagere schoolkinderen vanuit de deelgemeenten, op kosten van de gemeente, naar de hoofdbibliotheek vervoerd. Dat gebeurt éénmaal per maandag Bedoeling: kennismaking met het rijke aanbodHet is ook een manier om boeken te lezen, zelf mijn allergrootste hobby, te stimuleren!

Onderhoud gemeente
We hebben al gedurende jaren een systeem van meldingskaarten, waardoor mensen kleine herstellingen en overlast kunnen melden. Dat systeem werkt zeer goed, want het grootste deel van de klachten (+/- 85%) is binnen een korte tijdspanne opgelost.Voorstellen om de dienstverlening naar de bevolking toe te verbeteren, daarover wil ik altijd met de CD&V praten, zolang zen iet leiden tot meer ambtenaren en kosten