Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 9 april 2012

Veel belastinggeld verknoeid door vandalisme aan bushokjes

09/04/2012 - Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam blijkt dat 8,25% of 425 van de 5.147 schuilhuisjes in 2011 beschadigd werd. In Limburg ligt dit cijfer zelfs op 12,2% of 140 van de 1.151 bushokjes. De meeste schade die ontstaat is aan de glaspanelen. 

Vlaanderen telde eind 2011 5.147 gesubsidieerde schuilhuisjes, dat zijn er exact 400 meer dan in 2010. In de provincie Oost-Vlaanderen kwamen er 99 schuilhuisjes bij of 10,7% extra waarmee ze koploper zijn, daarna komt Vlaams-Brabant met 111 bijkomende of 9,7% extra, gevolgd door West-Vlaanderen met 57 of 9,1% meer, daarna Antwerpen met 66 extra of een stijging van 6,8% en de provincie Limburg is de hekkensluiter met 67 extra of 6,2% meer.

Vandalisme blijft de grootste oorzaak van beschadigingen
Het aantal beschadigingen in gans Vlaanderen maar ook in elke provincie vertonen gelukkig een dalende trend maar blijven toch nog hoog. Limburg blijft ruim koploper met 12,2% beschadigingen in 2011 waar er in 2010 nog 16,51% beschadigde schuilhuisjes waren.

Dat het beter kan en met meer respect voor deze openbare eigendommen bewijzen de cijfers uit de provincie West-Vlaanderen. In 2010 werden er 5,12% van de schuilhuisjes beschadigd en in 2011 kwamen ze op 5,13%. De bodem lijkt daar bereikt en ligt toch beduidend lager dan in Limburg.

Een deel van deze beschadigingen zijn te wijten aan ongevallen, hagelbuien maar veruit de meeste zijn te wijten aan vandalisme en dus te weinig respect voor het publieke eigendom.

Limburg schiet in eigen voet
De gemeenten voeren de herstellingen uit op eigen kosten. Het geld dat naar herstellingen gaat kan niet geïnvesteerd worden in nieuwe schuilhuisjes. Als er veel vandalisme is zal een gemeente sneller beslissen om geen schuilhuisjes te zetten.

Het beste bewijs hiervan vinden we spijtig genoeg in de provincie Limburg. Waar Limburg vroeger gekend stond als de provincie waar de meeste nieuwe schuilhuisjes bijkwamen is deze plaats nu afgestaan. Het beste bewijs dat mensen met vandalisme in eigen voet schieten. Nochtans heeft de Limburger zeker nood aan schuilhuisjes doordat het landelijke gebied is.

Het echte aantal beschadigingen ligt hoger
Deze cijfers geven enkel een weerspiegeling van de herstellingen die uitgevoerd worden door de leverancier. De gemeenten kunnen ook beroep doen op een andere hersteller of dit in eigen beheer doen. Het werkelijk aantal schadegevallen zal dus nog hoger liggen maar hierover zijn geen cijfers bekend.

Marino Keulen : "Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!"