Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 6 april 2012

Bunker Briegden helaas geen optie

06/04/2012 - Het gemeentebestuur van Lanaken stond in eerste instantie niet afkerig tegenover de vraag van de erfgoedkring Wiosello, om de oorlogsbunker ter hoogte van de brug van Briegden, niet hetzelfde lot te laten ondergaan als de brug zelf, namelijk verdwijnen.

“Het was inderdaad wenselijk, dat ter nagedachtenis van zowel het cultuurhistorisch alsmede het oorlogsverleden, deze bunker in stand zou gehouden worden”, aldus burgemeesterMarino Keulen.

Het plan was, om het door de Scheepvaart voorziene budget om de bunker af te breken, te gebruiken om hem te verplaatsen. Doch het voorziene bedrag, namelijk 100.000 EUR bleek ruimschoots onvoldoende te zijn, voor de eventuele herlocatie naar de nieuwe talud van het verbrede Albertkanaal. De gemeente zou zelf nog minstens 50.000 EUR moeten investeren, er is immers geen enkele vorm van subsidiering mogelijk.

Ook werd onderzocht in hoeverre er toelages mogelijk zijn om te voorzien in de kosten van het ontsluiten van de bunker, hetgeen finaal eigenlijk de bedoeling was.

Het College van burgemeester en schepenen maakte de afweging tussen enerzijds de kosten en anderzijds het belang van het behoud, en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het verplaatsen te zwaar weegt op het budget.

Marino Keulen: “Deze oorlogsbunker conserveren is dus helaas geen optie, wegens te duur. Daarom hebben we in het schepencollege beslist, om ter hoogte van de nieuwe brug een gedenksteen te voorzien met een foto van de bunker, een bijhorende tekst én met een uittreksel van het werk van Louis Paul Boon.”

Op die manier vereeuwigt het gemeentebestuur op een alternatieve wijze dit oorlogsmonument, dat helaas moet verdwijnen. Zo brengt ze ook hulde aan de in mei 1940 gesneuvelde Belgische soldaten én aan Louis Paul Boon, die dit oorlogsgeweld ter plaatse meemaakte en beschreef in één van zijn beste werken, namelijk “Mijn kleine oorlog”.