Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 14 april 2012

Bouwvergunning voor 13 sociale koopwoningen goedgekeurd

14/04/2012 - Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van 13 sociale koopwoningen in de derde fase van de sociale verkaveling Waterstraat/Rozijnenstraat.
Deze fase is opgevat als eens schakel die elementen uit de voorgaande fasen en de omringende omgeving hergebruikt. Dankzij de herhaling van schakelmethoden is het mogelijk om de verschillende bouwfasen en de directe omgeving met elkaar te vervlechten.

Het gemeentebestuur van Lanaken is bezig aan een inhaalbeweging wat sociale woningbouw betreft. Na een meting van de woonbehoeftes in 2008 is gebleken dat er in Lanaken tegen 2020 voorzien moet worden in 90 extra sociale koopwoningen en 175 extra sociale huurwoningen.

In totaal zijn er sinds 2008 door het college van burgemeester en schepenen vergunningen afgeleverd voor 37 sociale koopwoningen en voor 20 sociale huurwoningen. De sociale huisvestingsmaatschappij SVK Maasland heeft sinds 2008 ook nog 15 panden in beheer waardoor het totaal aantal sociale huurwoningen op 35 uitkomt.

Het recente project in de Rozijnenstraat zal gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij 'Kleine Landeigendom'.