Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 22 april 2012

22 april 2012 : Open VLD-congres

Op 22-04-2012 was ik gastspreker op het Open VLD-congres over de gemeenteraardsverkiezingen in Mechelen. Het was een geslaagde bijeenkomst . Voor Open VLD nationaal zijn de 5 inhoudelijke speerpunten :

  1. Een blauwe stad of gemeente betekent in de eerste plaats een financieel gezonde gemeente. Een gemeente die haar huishouden op orde houd zonder te kiezen voor de gemakkelijke weg van belastingverhogingen. De cijfers geven ons ook gelijk: de gemeenten met een blauwe burgemeesters hebben gemiddeld een lager tarief voor de algemene personenbelasting of voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing dan de rest van Vlaanderen. Van de vijf gemeenten in Vlaanderen met én de laagste APB én de laagste opcentiemen, worden er vier geleid door een Open Vld-burgemeester. Dat is geen toeval. Meer dan welke andere partij kiest Open Vld voor gezonde financiën, met lagere belastingen.
  2. Een blauwe stad of gemeente betekent ook een gemeente die de burger ernstig neemt. Die de mensen actief betrekt bij de besluitvorming. Die niet over de hoofden heen beslist, maar die de mensen de kans geeft hun mening te geven over bijvoorbeeld de heraanleg van hun straat. Meer dan ooit willen mensen betrokken worden, ernstig genomen worden. De oude bestuursstijl van een burgemeester en schepencollege dat het eigen grote gelijk opdringt, heeft definitief afgedaan. Open Vld staat voor een moderne bestuursstijl, die mensen actief betrekt bij de besluitvorming en inspraak geeft.
  3. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die iedereen ondersteunt die initiatief neemt. De ondernemer, de handelaar, maar ook de jongere die een fuif wil organiseren of de senior die een petanquetornooi wil houden. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om mee te bouwen aan een betere samenleven in zijn stad of gemeenten verdient alle steun. Daarom verzetten we ons tegen overdreven regelneverij, administratieve rompslomp of pestbelastingen. Een kwaliteitsvolle dienstverlening vanwege de lokale overheid, die mensen die initiatief willen nemen niet afremt maar juist ondersteunt, is de derde grote prioriteit van Open Vld voor de komende verkiezingen.
  4. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die zorgt voor veiligheid. Voor ons liberalen is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Er is immers geen vrijheid zonder veiligheid. Daarom zetten we sterk in op meer veiligheid. Niet alleen door te bestraffen, maar ook door positieve maatregelen te nemen, die het samenleven in buurten en wijken moet bevorderen. En ook hier hebben we al bewezen wat we waard zijn. Hier in Mechelen, bijvoorbeeld, zetten we vaak de toon voor de rest van Vlaanderen. Vele initiatieven zoals de overlastboetes of de aanpak van jonge criminelen, de vandaag in heel wat steden en gemeenten worden gebruikt, zijn hier ontstaan.
  5. Een blauwe stad of gemeente is, tenslotte, een leefbare gemeente. Een gemeente die inzet op verkeersveiligheid, op propere straten en pleinen, op een goede zorgverlening voor wie zorgen nodig heeft of voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Open Vld-kandidaten hebben een totaalvisie voor hun stad of gemeente. Ze beperken zich niet tot 2-3 holle slogans, maar komen met concrete antwoorden op de concrete problemen in hun stad of gemeente. Dat is onze sterkte: wij staan met onze beide voeten in de realiteit van elke dag. Onze mensen weten wat er leeft, wat de problemen zijn, en komen met positieve voorstellen. We beperken ons niet tot woorden, maar blinken ook uit in daden.