Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 1 maart 2012

Sociaal huisvestingsproject in Neerharen

01/03/2012 - Momenteel loopt de bevragingsprocedure voor de inplanting van een sociaal huisvestingsproject in Neerharen, tegenover het oud-gemeentehuis. De mensen moeten van dat recht gebruik maken.

In de mate dat hun opmerkingen relevant zijn, zal het schepencollege deze in de uiteindelijke beslissing laten doorwegen. Er is nog niets beslist! Het project heeft de bedoeling betaalbaar wonen in neerharen een kans te geven. Via het toewijzingsreglement kan het gemeentebestuur zorgen dat mensen van neerharen, bv senioren, hierbij voorrang krijgen.

De procedure is dat na de bevraging van de bevolking, de gemeente een advies formuleert aan stedenbouw in hasselt, die dan op hun beurt hun standpunt meedelen aan de gemeente. Het schepencollege beslist finaal, in deze of gene richting. Rekening houdend met oa leefbaarheid en impact van het project voor de buurt. Er bestaan geen plannen om het oud-gemeentehuis van neerharen af te breken. Dat ontken ik met klem!

Marino Keulen.