Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 23 maart 2012

Schorsing bestemmingsplan Spreiding Maastrichtse Coffeeshops Köbbesweg

23/03/2012 - De Raad van State uit Den Haag heeft op 22 maart 2012 een uitspraak gedaan over het verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan “Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg” ingediend door de oa. Belgische gemeenten, Lanaken, Riemst, Voeren, Visé, Blegny en Dalhem en de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten.

Concreet betekent de schorsing van dit bestemmingsplan dat de gemeente Maastricht voorlopig geen vergunning kan krijgen voor de realisatie van drie coffeeshops en dit totdat de rechter ten gronde zich over deze verplaatsing heeft gebogen, hetgeen eind dit jaar verwacht wordt.

Bij de behandeling stelde de Raad van State vast dat de Belgische gemeenten belanghebbenden zijn, omdat het aannemelijk is dat op Belgisch grondgebied gevolgen van een dergelijke verplaatsing van coffeeshops kunnen ondervonden worden.

Verder stelde de Raad dat de gemeente Maastricht zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende had voorbereid, daar zij hierbij geen rekening hielden met de invoering van de wietpas per 1/5/2012, ingevolge waarvan enkel meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van dergelijke wietpas én een geldig identiteitsbewijs toegang krijgen tot een coffeeshop.

Ter zitting stelde de gemeenteraad van Maastricht dat door de invoering van de wietpas het aantal bezoekers met meer dan 50% zou afnemen, terwijl men ikv de vaststelling van het bestemmingsplan tóch vasthoudt aan het spreidingsbeleid. De Voorzitter was er derhalve niet van overtuigd dat het plan op dat punt zorgvuldig is voorbereid.

Tot slot werd de gemeente Maastricht veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de Belgische gemeenten ad € 874,- en het griffierecht ad € 302,-.