Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 29 maart 2012

Ontbrekende vangplanken kosten mensenlevens

29/03/2012 -  Het plaatsen van vangplanken langs de Vlaamse Gewestwegen loopt hopeloos vertraging op volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Minister Hilde Crevits had begin 2010 beloofd dat de 71 resterende locaties eind 2011 hun vangplank zouden hebben. Nu blijkt dat 44 locaties nog altijd hun vangplank niet hebben. Voor parlementslid Keulen is het duidelijk dat dit geen prioriteit heeft ondanks dat het mensenlevens kan redden.

Minister Crevits moet tand bijsteken om motorrijders te beschermen.

In de groep van de verkeersslachtoffers zijn de motorrijders nog steeds oververtegenwoordigd, zeker als het gaat over het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers. In 2010 waren er 753 dodelijke slachtoffers en 6.071 dodelijk (gewonden die overlijden kort na het ongeval of binnen de 30 dagen na het ongeval) en zwaargewonden in het wegverkeer waarvan respectievelijk 95 ofwel 12,62% dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en 689 ofwel 11,35% dodelijk en zwaargewonden bij de motorrijders(*). De reden hiervoor is dat een motorrijder niet zozeer in levensgevaar komt als hij of zij valt, maar wel als hij of zij bij een ongeval tegen een voorwerp terechtkomt. Daarom is het plaatsen van vangplanken op verschillende gevaarlijke locaties van levensbelang.

In april 2010 confronteerde Marino Keulen de bevoegde Vlaamse minister Hilde Crevits met deze problematiek die beloofde dat tegen eind 2011 al de resterende 71 locaties hun vangplanken krijgen. Dit was volgens de minister een dossier met prioriteit.

Marino Keulen : “Maar nu blijkt uit navraag dat 41 van de 71 locaties nog altijd hun vangplanken niet heeft. Opnieuw noemt de minister dit een dossier met prioriteit maar het verschil tussen woord en daad is toch wel groot."

De reden is blijkbaar te wijten aan vertragingen in de aanbestedingsprocedure bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De nabije geschiedenis leert dat AWV wel dikwijls problemen heeft met de procedure van openbare aanbestedingen zoals bij de vertragingen van de herstellingswerken aan de E313, maar ook bij FAST en FAST+ tot zelfs opmerkingen van het Rekenhof over het wegwerken van de zwarte punten.

Parlementslid Keulen : “De minister moet haar belofte nakomen want het uitblijven van vangplanken kan mensenlevens kosten. Het vertragen van aannemingsprocedures is een verklaring maar is geen voldoende argumentatie. Men moet zorgen dat de procedures gestroomlijnd gebeuren. AWV heeft door de jaren genoeg ervaring opgebouwd in overheidsopdrachten en kan zich niet achter dit argument verschuilen.

Keulen vervolgt : “Maar er is ook een positieve noot. Er zijn 14 nieuwe locaties bijgekomen wat betekent dat de mensen van AWV op het terrein blijven rondkijken om de veiligheid te verbeteren. Nu de vangplanken nog geplaatst krijgen!”.