Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 1 februari 2012

Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

01/02/2012 - Sinds 1992 zijn er 6 snelbussen op lijn 178 en 168. Deze lijnen vertrekken te Maaseik, Maasmechelen en Bocholt om in Houthalen samen te komen om dan respectievelijk naar Leuven-Brussel en Antwerpen door te rijden. Op zondagavonden hebben we de snelbussen op lijn 179 die studenten naar Leuven en Brussel brengen. De reden voor het inleggen van deze snelbussen is simpel : “Limburg wordt in de feiten niet ontsloten door de NMBS zoals andere delen van het land. Het gevolg is dat de reistijd per trein van deze locaties uit Limburg zodanig lang waren dat het praktisch onmogelijk werd.


Om uiteindelijk een echte ontsluiting te krijgen via het spoor zal het wachten zijn op de realisatie van het project Spartacus in combinatie met een aantal busverbindingen die aansluiten op Spartacus zodat locaties zoals Noordoost Limburg waar geen tramlijn is van Spartacus niet in de kou blijven staan.

Ondertussen zit De Lijn volop in besparingsmodus wat logisch is want in deze tijden moet iedereen de tering naar de nering zetten, ook De Lijn.  Naast allerlei besparingsmogelijkheden is men bij De Lijn op zoek naar niet succesvolle lijnen die kunnen geschrapt worden of een goedkoper alternatief krijgen.  Een logische handeling waar wij achter staan.

Nu blijkt echter dat ook succesvolle lijnen in het vizier komen en dat er reeds een opzegging is gebeurd van de contracten voor de sneldiensten Lanaken - Maaseik - Leuven – Brussel.

Nochtans waren deze buslijnen een succes :
  • Onder impuls van Heidebloem is er een bijkomende lijn Lanaken, Waterschei, Houthalen, Leuven – Brussel ingelegd.
  • Op deze lijn werden zelfs dubbeldekkers ingezet vanwege een dagelijkse bezetting van een 60-tal personen.
  • Op vrijdagavond worden er 5 extra buslijnen ingelegd (dus 11 ritten in totaal) om de studenten uit Leuven en Brussel sneller terug in Limburg te krijgen waar geen spoorontsluiting is.
  • Op zondagavond worden er terug 5 extra ritten ingelegd om de studenten uit Limburg waar geen spoorontsluiting is op een snelle en vlotte manier terug in hun studentensteden te krijgen.

De reden die De Lijn opgeeft blijkt niets te maken te hebben met het al dan niet succesvol zijn van een buslijn maar wordt gehaald uit de bewering dat deze buslijnen parallel met het spoor lopen.  Bij mijn weten is er geen treinverbinding voor personenvervoer uit Lanaken, uit Maasmechelen, uit Houthalen, uit Maaseik of uit Bocholt naar Leuven-Brussel of Antwerpen.

Buiten het feit dat met deze maatregel een ganse regio geen minimale ontsluiting meer heeft zorgt dit ook voor onrust voor alle succesvolle buslijnen en duiken langs alle kanten vragen op welke dan wel de criteria zijn die De Lijn hanteert.

Hieromtrent had ik de volgende vragen voor de minister :

  1. Waarom worden de succesvolle snelbusverbindingen waar geen alternatieven voor zijn afgeschaft en wat gaat er nu gebeuren om toch voor ontsluiting van de ganse regio te zorgen?
  2. Wat zijn de criteria die De Lijn hanteert om te komen tot een beslissing over het al dan niet afschaffen van bepaalde busverbindingen?
  3. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de onduidelijkheid en ongerustheid die er nu heerst bij andere succesvolle lijnbusverbindingen weggenomen wordt?


Marino Keulen