Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 21 februari 2012

Vlaanderen en haar steden en gemeenten hebben het fietspad ontdekt

21/02/2012 - In 2009 werden niet alle budgetten voor de aanleg van fietspaden benut. 2011 bevestigt dat 2010 wel degelijk een kentering was want dit is het tweede jaar op rij dat alle budgetten opgebruikt zijn. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) is verheugd want het betekent dat de broodnodige fietspaden eindelijk tot realiteit komen.

Via module 13 kunnen steden en gemeenten fietspaden aanleggen die mee betaald worden door het Vlaams Gewest, maar ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt fietspaden aan. In 2009 lukte het niet om het volledige budget voorzien voor module 13 en dat van AWV volledig te gebruiken en om te zetten in fietspaden. In 2010 kwam de kentering en werden alle budgetten opgebruikt en kregen we 224,28 km fietspad erbij. 2011 blijkt het jaar van de bevestiging want opnieuw werden alle budgetten opgebruikt en kregen we er 201,08 km fietspad erbij.

De situatie van voor 2010 was voor velen onbegrijpelijk omdat iedereen de mond vol heeft over fietspaden en de noodzaak er van inziet. Immers de fietspaden leiden tot een verhoogde verkeersveiligheid. “Daarom ook dat ik dit probleem in het verleden had aangekaart in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Dit heeft blijkbaar een kentering meegebracht wat alleen maar toe te juichen is.” stelt Marino Keulen.

De provincie Oost-Vlaanderen is in 2011, net zoals in 2010, koploper met 61,608 km, daarna valt er een gat met de volgende provincies. De provincie Antwerpen behoudt met 39.816 km nog altijd haar tweede plaats, dan komt de provincie West-Vlaanderen met 39,388 km, daarna de provincie Limburg met 34,881 km en als laatste de provincie Vlaams-Brabant met 25,387 km. In totaal bijna de afstand van de kust tot Genk. Het verschil in hoeveelheid km kan verklaard worden doordat de gemeenten aanvragen doen maar ook dat de aanleg van fietspaden in één beweging wordt meegenomen wanneer het gewest de aanleg of herstelling doet van de wegen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft een grote achterstand in onderhoud zoals bleek uit de laatste rapportage van de wegentoestand en is nu bezig aan een inhaalbeweging.

In geld betekent dit dat er in 2011 voor 65,08 miljoen euro ofwel 323.738,54 euro per km fietspad werd geïnvesteerd in veiliger verkeer voor onze fietsers. Marino Keulen vindt investeren in fietspaden nuttig maar dit creëert ook de verwachting bij de belastingbetaler, die deze fietspaden betaald heeft, dat de fietsers deze fietspaden ook gaan gebruiken en niet op de openbare weg rijden zoals we spijtig genoeg al te dikwijls zien gebeuren.

De cijfers doen wel één vraagteken oprijzen waar parlementslid Keulen verder verduidelijking zal vragen bij de bevoegde minister : De gemiddelde kostprijs van een fietspad in Oost-Vlaanderen is 132.698,50 euro per km en deze in West-Vlaanderen is 567.403,90 euro per km ofwel meer dan drie keer zoveel.

Marino Keulen : "Ondanks dat de provincie Limburg al een sterk imago heeft als fietsprovincie blijkt dat ook hier nog verder geïnvesteerd wordt. Hiermee zorgt Limburg er voor dat ze terecht de fietsprovincie van Vlaanderen is! "