Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 2 februari 2012

Open Vld: Nieuwe BIV-regeling voldoet niet

02/02/2012 - In het Vlaams Parlement werd vandaag het invoeren van de nieuwe BIV-regeling besproken. De Open Vld-fractie is net zoals VAB, Touring, Febiac en een hele rits andere organisaties gekant tegen deze nieuwe regeling. Toch hield de meerderheid vast aan deze belastingverhoging die volgens Marino Keulen en Sas Van Rouveroij het milieu niet ten goede zal komen.
"De Vlaamse regering heeft de wijziging van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) aangegrepen om de belastingen te kunnen verhogen. De grote dieselwagens worden bevoordeeld maar de kleinere gezins- en stadswagens worden veel zwaarder belast. Het is dus een asociale belasting op de kap van de hardwerkende Vlaming", aldus Marino Keulen.

De nieuwe BIV werkt niet vergroenend
Fractievoorzitter Sas van Rouveroij : "Maar ook van de vergroening van het wagenpark zal niet veel terecht komen. Deze BIV is niet berekend op basis van de Ecoscore en speelt dus niet op alle vervuilende componenten. Zo wordt er weinig waarde gehecht aan NOx (stikstof en fijn stof) wat de dieselwagens bevoordeelt en wordt de CO2-uitstoot niet op gelijke wijze belast. Bovendien zal de 'sociale' correctie ervoor zorgen dat oudere vervuilende wagens langer zullen blijven rijden."

De nieuwe BIV is een gemiste kans
Open VLD wenst een echte vergroening van de autofiscaliteit door enkel het gebruik en niet het bezit van de wagen te belasten en dit via een slimme kilometerheffing waarvan de hoogte varieert met de milieuprestaties van het voertuig. Hierbij dienen alle verkeersbelastingen zoals BIV, verkeersbelasting, de aankoop van de nummerplaat en de accijnzen op de brandstof, samen hervormd te worden.

Voor meer informatie
  • Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger, GSM 0476 41 64 80
  • Sas van Rouveroij, Vlaams volksvertegenwoordiger, GSM 0475 89 36 41