Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 26 januari 2012

Toelichting door De Lijn vandaag op de besparingen

26/01/2012 - In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement stelde minister Crevits (CD&V) het actieplan 2012 van De Lijn voor die het tekort van 60 miljoen euro moet terug dringen. Open Vld en parlementsleden Marino Keulen en Filip Antheunis wijzen al jaren op de pijnpunten die nu naar boven komen maar kreeg nooit steun vanuit de meerderheid. Nu zitten we echter op een keerpunt want niet alleen in de pers maar ook in de commissie zelf bleek dat vooral CD&V en ook NVA zich op de lijn van Open Vld zetten.

De Lijn kwam eind 2011, rijkelijk laat, tot de vaststelling dat er een tekort was van 60 miljoen euro waarvan 40 miljoen structureel. In het voorgestelde besparingsplan 2012 worden een rits van kleine maatregelen opgesomd om te besparen maar rekent ook op een extra dotatie van 15,6 miljoen euro van de Vlaamse regering.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Eigenlijk is dit besparingsplan geen echt plan maar het toepassen van de kaasschaafmethode door hier en daar wat besparing door te voeren. Een echte grondige hervorming, keuzes maken of omschakelen naar vraaggestuurd aanbod was nergens te bekennen. Een gemiste kans!”

Waar Open Vld vroeger alleen stond, valt het op dat sinds een paar maanden NVA maar vooral CD&V deze visie van Open Vld delen. Spa houdt vast aan het regeerakkoord waardoor weinig fundamentele hervorming van De Lijn mogelijk zijn en reageerde gepikeerd in de commissie. Jan Rogiers (Spa) : “Met mevrouw Brouwers (CD&V) zit de oppositie in de meerderheid.”

“De Lijn heeft een belangrijke functie in de Vlaamse samenleving maar boekt vandaag met een dotatie van 980 miljoen euro op een totale begroting van 26 miljard van de Vlaamse regering te weinig resultaten. Men bereikt slechts 5% van de reizigers, voor elke 100 euro uitgeeft verdient men 15 euro zelf (de befaamde lage kostendekkingsgraad) en de gratis politiek bestaat vandaag nergens meer in de wereld behalve bij De Lijn.” concludeert Marino Keulen.