Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 13 januari 2012

Rapport toestand wegen 2011: Nog een lange "weg" te gaan.

13/01/2012 - Minister Crevits stelde de toestand van de wegen in 2011 voor in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Ondanks dat de trend positief is moeten we beseffen dat er nog een lange "weg" te gaan is en mogen we onze ogen niet sluiten voor een aantal pijnpunten die het rapport weergeven aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).


De patiënt is herstellende maar nog niet genezen.
Het aantal zeer goede (donkergroene kleur in de staafdiagrammen) en goede (licht groene kleur) zijn stijgend.  Maar het aantal wegen dat een onmiddellijk ingrijpen vereist (rode kleur) alsook de slechte wegen (oranje kleur) stijgen eveneens.  Dat de huidige winter enorm zacht is een echt godsgeschenk voor de wegen en is een enorme meevaller om te vermijden dat nog meer wegen zich bewegen naar een zeer slechte staat.  "De wegen die een onmiddellijk ingrijpen vereisen zijn diegenen die de mensen geld kosten.  Deze zijn immers de oorzaken van ongevallen bij de motorrijders en de schadegevallen bij de vrachtwagens en wagens door steenslag, putten en gaten in de weg.  Eveneens de oorzaak van de jaarlijks stijgende prijzen van de autoverzekering." verduidelijkt Marino Keulen.

Niet besparen op infrastructuur.
Het moment van de waarheid zal de volgende besparingsronde zijn van de Vlaamse regering.  Als het budget voor infrastructuurwerken in Vlaanderen terug daalt gaan we terug naar af en gaat ons dit op lange termijn meer geld kosten.  Daarom is het belangrijk dat minister Crevits tijdens deze besparingsronde niet mag laten snijden in het investeringsbudget infrastructuur en andere besparingsmogelijkheden moet opzoeken waaronder bij De Lijn.

Limburg.
Limburg scoort veruit het beste van alle provincies zowel op de autosnelwegen als op de gewone gewestwegen (N-wegen).  Dit komt omdat er hier jaren geleden reeds gestart werd met een inhaaloperatie omdat de toestand het slechtste was.  Nu plukken we hier de vruchten van en levert het beste bewijs dat goed onderhoud op termijn loont.

Leren van Wallonië.
Marino Keulen : "Aan minister Crevits wil ik de suggestie meegeven te onderzoeken of een werkwijze zoals bij SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) ook in Vlaanderen mogelijk is.  In Wallonië kampen ze met enorme financiële tekorten.  Hierdoor worden administratie gedwongen inventief te zijn en vinden ze dikwijls heel efficiënte werkwijzes.  Bij SOFICO bepalen objectieve parameters waar eerst geïnvesteerd moet worden in het onderhoud van hun infrastructuur waardoor."

Een voorbeeldje over SOFICO : Brug 1 is al jaren slecht maar nog voldoende in orde om er verder gebruik van te maken. Met elk jaar dat er gewacht wordt stijgt de kostprijs om deze terug in orde te krijgen met 500.000 euro.  Brug 2 is in redelijk staat maar de eerstvolgende drie jaar dat gewacht wordt met onderhoud stijgt de kostprijs om het terug in orde te brengen met 1,1 miljoen euro. Er wordt dan voor brug 2 gekozen om als eerste te onderhouden.  Bovendien wordt vriendjespolitiek hiermee uitgesloten.


Volksvertegenwoordiger Keulen : "Er is nog een lange 'weg' te gaan!"