Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 18 december 2012

Eedaflegging Marino Keulen als burgemeester van Lanaken18/12/2012 - VIDEO | "Ben net beëdigd door Gouverneur Herman Reynders als burgemeester van Lanaken. Was net een jaar geleden dat ik er de burgemeesterseed aflegde voor deze aflopende legislatuur. Nu voor de volle periode van zes jaar tem 2018. Was sobere maar mooie plechtigheid. De gouverneur trekt voor elke burgemeester een half uur uit. We gaan in Lanaken er een lap op geven. Als burgemeester keihard werken aan de uitbouw van onze gemeente. Tesamen met de collega's in schepencollege en gemeenteraad" aldus Burgemeester Marino Keulen.

maandag 15 oktober 2012

Burgemeester Marino Keulen reageert op de verkiezingen op TVL-Nieuws


14/10/2012 - VIDEO | Marino Keulen (Open VLD Lanaken), Bruno Steegen (Open VLD Bilzen) en Frieda Brepoels (N-VA Bilzen) evalueren de gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 op TVL-Nieuws.

DANK U !

"Dank aan alle kiezers van Open VLD in Lanaken. 42,3 % van de uitgebrachte stemmen zijn voor ons liberalen. Ik verwachte mij aan een goed resultaat. Maar dit is nog meer. We winnen 2,8 % tov 2006, toen iedereen zei dat wij ons plafond hadden bereikt. Zelf haal ik 4571 voorkeurstemmen, dat zijn er nog 228 meer als zes jaren geleden. Dat stemmenaantal is overigens nog nooit eerder behaald in Lanaken ! Onze zege is gestoeld op 3 elementen :
 1. Onze alom-aanwezigheid op activiteiten en bij verenigingen. 
 2. Een goed beleid. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. 
 3. Een sterke kandidatenlijst. Er was een goede mix van nieuwe en ervaren kandidaten op onze lijst met een goede spreiding over het centrum en de deelgemeenten. 
Ik draag deze zege op aan alle 29 lijstkandidaten van Open Vld. Verkozen en niet-verkozen kandidaten. Allemaal hebben ze bijgedragen aan dit geweldige resultaat. En tenslotte ook aan de kiezers-inwoners van Lanaken. Zij kunnen verder op ons rekenen!
Wij maken een coalitie van Open Vld, 14 zetels, + 1; en SP.a - Groen, 3 zetels, + 1. Een continuering van de huidige coalitie. Allebei 1 zetel gewonnen. Ik ben voorgedragen als burgemeester."

Marino Keulen: "Ik zal ook tussen 2013 en 2018 weer burgemeester zijn van Lanaken"14/10/2012 - VIDEO | Interview met de herkozen burgemeester Marino Keulen van Open VLD Lanaken en de nieuwe (oude) coalitiepartner Michel Stevens van SPA-Groen tijdens de Verkiezingsshow 2012 van Lanaken: "Ik ken het programma van SPA-Groen en dat ligt in het verlengde van wat Open VLD Lanaken wilt. We zullen nog vaak rond de tafel moeten gaan zitten en zullen nog de nodige discussies voeren, dat was in het verleden ook al zo. Het waren altijd vruchtbare discussies, maar we kwamen er samen altijd sterker uit. Door samen aan één zeel te trekken gaat de bevolking er op vooruit doordat je een eensgezinde politiek krijgt en dan wordt de politiek daarvoor ook beloond door de burger. We gaan allebei één zetel vooruit en dat is fantastisch ... We hebben in de afgelopen 6 jaar mekaar goed leren kennen en tot het einde van de rit is dat goed gegaan en we gaan dit samen voort zetten. Een woord is een woord en dat moet je altijd respecteren. De krachtenbundeling van deze twee partijen maakt Lanaken tot wat het nu is en dat is dat het één van de mooiste gemeentes is van Limburg, iets wat we vaak te weinig beseffen: Lanaken is een parel in de kroon van onze mooie provincie Limburg."

zondag 14 oktober 2012

Marino Keulen | Lijsttrekker Lanaken & Lijstduwer Limburg

 
"Op 1 januari van dit jaar werd ik burgemeester van Lanaken. Daar heb ik lang naar uitgekeken en de afgelopen 10 maanden zijn voorbij gevlogen. Na 14 oktober zou ik graag burgemeester van Lanaken blijven. Ik zit nog boordevol plannen en ambitie. Lanaken komt de volgende jaren in beweging. Verder wil ik erover waken dat Lanaken leefbaar en veilig blijft, een gemeenschap waar veel te beleven valt en die financieel gezond is."

donderdag 11 oktober 2012

Open Vld Lanaken, voor een positief en goed beleid

We willen kort en zakelijk reageren op de folder van de CD&V

Open VLD is erg verbaasd dat CD&V onze rekening maakt, want we hebben 6 jaar lang niets van CD&V gehoord. Noch inhoudelijk, noch op het vlak van aanwezigheidspolitiek. CD&V moet blijkbaar in versneld tempo haar achterstand inhalen.

Wat het niet bouwen van het zwembad betreft: hierop heeft Open VLD al uitvoerig gereageerd. De exploitatie van een zwembad kost handen vol geld. Het nieuwe zwembad in Maaseik maakt jaarlijks 1.1milj € verlies. Die factuur heeft Open VLD Lanaken willen besparen. Daardoor heeft Lanaken nu 15 milj euro aan reserves in kas.

De evenementenhal en het sportcomplex: voor het sportcomplex zijn de pps-contracten afgesloten. We krijgen daarvoor ieder jaar een subsidie van 350.000€ van de Vlaamse Regering. Deze evenementenhal moet een OC Lanaken worden waar de grotere fuiven, maar ook een bruiloftsfeest moet kunnen plaats vinden voor de verenigingen en de Lanakense gezinnen.

Wat de extra kinderopvang betreft doet Lanaken haar best… de gemeente investeert in Villa kakelbont en stelt personeel ter beschikking van de scholen. Voor uitbreiding van de voor- en naschoolse kinderopvang initiatieven krijgen wij geen toestemming van de Vlaamse Minister van Welzijn, CD&V-er Jo Vandeurzen. De CD&V zou beter kritisch zijn voor zichzelf!!

maandag 8 oktober 2012

Marino Keulen: "Beperkte voorrang voor jonge mensen"


07/10/2012 - VIDEO | In  "De zevende dag" weerlegt Marino Keulen de bezwaren van Christian Van Eijken, Vlaams parlementslid voor de Union Francophone omtrent "het geven van voorrang aan jonge mensen uit eigen streek bij het toewijzen van bouwgronden". Hiervoor werd een klacht ingediend wegens discriminatie bij de Europese instanties.

dinsdag 2 oktober 2012

Programma Open VLD Lanaken 2013-2018

Beste inwoner,

Met deze brochure presenteren wij ons programma aan de inwoners van Lanaken. De afgelopen zes jaren hebben wij Lanaken mogen besturen. Dit hebben wij als ploeg met veel inzet en passie gedaan. In onze vorige brochure hebben wij u onze realisaties gepresenteerd. Nu is het tijd om u ons nieuw programma voor te stellen.

Wij willen u niet zomaar een ‘gewoon’ programma voorstellen met een aantal doelstellingen die we willen realiseren. Na zes jaren besturen willen we meer. Daarom bestaat ons programma uit twee delen: een toekomstvisie op Lanaken 2020 én concrete actiepunten om deze visie te bereiken in de volgende legislatuur.

Op deze manier willen we Lanaken verder besturen. Onze visie is gebaseerd op een aantal inhoudelijke pijlers en met oog voor de gemeenschap. Met deze visie willen we Lanaken op het goede spoor brengen, het spoor van de toekomst. Dit zullen we enkel kunnen bereiken als we blijven uitgaan van het principe dat Lanaken een financieel gezonde gemeente hoort te zijn.

>> Programmafolder Open VLD Lanaken 2013-2018

Marino Keulen
Lijsttrekker Open Vld

donderdag 27 september 2012

Online interview met burgemeester Marino Keulen op Magazinex.be

27/09/2012 - MAGAZINEX.be | Bekijk hier het volledige interview. 
"Ik ben nu bijna 10 maanden als burgemeester in functie en ik moet u zeggen dat het een heel intense periode is geweest, maar dat ik de tijd als fantastisch heb ervaren: Vooral de omgang met de mensen en het afhandelen van dossiers liggen mij uitstekend."

Bekijk hier verder het volledige interview:
http://www.magazinex.be/#/12/Burgemeesters-aan-het-woord

zondag 23 september 2012

Gastheer Marino Keulen stelt Open VLD campagne en lijsten voor22/09/2012 - VIDEO | Bekijk hier integraal (in 4 delen) de speech van gastheer burgemeester Marino Keulen op het "Bal van Marino Keulen 2012". Naast het welkomstwoord en de presentatie van de campagne, worden ook alle kandidaten van de Open VLD lijsten voorgesteld voor zowel de gemeenteraads-als de provincieraadsverkiezingen. Ook werd er een speciaal dankwoord gericht naar enkele Open VLD (ere)leden voor hun steun en inzet nu en in het verleden: Guido Willen, André Bervaes, Felix Puts en Olga Masot.

zaterdag 22 september 2012

Tot straks op het Bal van Marino Keulen in het Cultureel Centrum van Lanaken

met Jettie Pallettie, Silke The Voice en LASGO
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij u graag uit op het Bal van Marino Keulen en hopen wij u vanavond weer te mogen verwelkomen in het Cultureel Centrum van Lanaken. Naast een gezellige babbel mag u rekenen op een avondvullend programma met topacts uit binnen-en buitenland: Jettie Pallettie, Silke (The Voice) & LASGO. Bevestig alvast uw komst op Facebook en graag tot ziens. 

Bekijk hieronder alvast een compilatie van verschillende YouTube-hits van onze artiesten:

vrijdag 21 september 2012

Realisatiefolder Open VLD Lanaken 2007-2012

Beste inwoner(s),

Met trots stel ik u onze realisatiefolder voor. In 2006 hebben wij dankzij u de verkiezingen gewonnen en onze verantwoordelijkheid genomen om onze gemeente te besturen. Wij hebben heel wat dingen kunnen realiseren. Om u daar een goed overzicht van te geven, vindt u in deze folder een selectie van onze belangrijkste realisaties, steeds voorzien van een mooie foto en een woordje uitleg.

We zijn echter ook kritisch voor onszelf geweest en leggen u ook uit waarom wij enkele zaken uit ons verkiezingsprogramma van 2006 niet gerealiseerd hebben tijdens deze legislatuur. Daar heeft u ook recht op.

>> Realisatiefolder Open VLD Lanaken 2007-2012

Marino Keulen
Lijsttrekker Open Vld

zondag 16 september 2012

Nieuw programma Open VLD Lanaken 2013-2018

Beste inwoner(s),

Met deze brochure (in bijlage) presenteren wij ons programma aan de inwoners van Lanaken. De afgelopen zes jaren hebben wij Lanaken mogen besturen. Dit hebben wij als ploeg met veel inzet en passie gedaan. In onze vorige brochure hebben wij u onze realisaties gepresenteerd. Nu is het tijd om u ons nieuw programma voor te stellen.

Wij willen u niet zomaar een ‘gewoon’ programma voorstellen met een aantal doelstellingen die we willen realiseren. Na zes jaren besturen willen we meer. Daarom bestaat ons programma uit twee delen: een toekomstvisie op Lanaken 2020 én concrete actiepunten om deze visie te bereiken in de volgende legislatuur.

Op deze manier willen we Lanaken verder besturen. Onze visie is gebaseerd op een aantal inhoudelijke pijlers en met oog voor de gemeenschap. Met deze visie willen we Lanaken op het goede spoor brengen, het spoor van de toekomst. Dit zullen we enkel kunnen bereiken als we uitblijven gaan van het principe dat Lanaken een financieel gezonde gemeente hoort te zijn.

>> Programma Open VLD Lanaken 2013-2018

Marino Keulen
Lijsttrekker Open Vld

dinsdag 11 september 2012

Nieuwe KMO zone in Lanaken


Het gemeentebestuur heeft via het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken het dossier rond voor een nieuwe KMO zone in Lanaken. De KMO zone heeft een oppervlakte van 3ha41a en zal aan minimaal 9 KMO’s plaats kunnen bieden. De zone is op dit moment reeds bouwrijp voor 3 KMO’s die meteen van start kunnen gaan. In de loop van volgend jaar zullen extra wegen aangelegd worden waardoor ook de overige 6 percelen bouwklaar zullen zijn.

Burgemeester Keulen: “Ons bestuur had een dossier klaar voor een KMO zone in Veldwezelt, hetgeen evenwel door de Bestendige Deputatie geschrapt werd uit het structuurplan Lanaken. Het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken bleef evenwel niet bij de pakken zitten en is verder op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Met deze nieuwe KMO zone op het Europark hebben we nu een oplossing gevonden om tegemoet komen aan de noden van ondernemend Lanaken.”

De nieuwe KMO zone is 3ha41a groot en biedt plaats aan 9 bedrijven, uitgaande van een gemiddelde oppervlakte van ongeveer 25a per bedrijf. Zijn er bedrijven die minder plaats nodig hebben, dan kan de zone uitgebreid worden naar 10 of 11 percelen. Naast een minimumtewerkstelling van 1 personeelslid per 10 are en een verkoopprijs van €30/m² staat in de voorwaarden dat het dient te gaan om lokale bedrijven met een verzorgend karakter dat zich beperkt tot de gemeente Lanaken & de directe omgeving en met een beperkte impact op vlak van ruimte, milieu en verkeer.

De nieuwe KMO zone is gelegen in de industriezone Europark. Met deze KMO zone biedt het Europark nu oplossingen voor zowel regionaal, internationaal als lokaal georiënteerde bedrijven al dan niet met water- en/of spoorgebonden activiteiten. Deze mix van ontsluitingsmogelijkheden en types van bedrijven zorgt voor het unieke karakter van de industriezone Europark. Op dit moment is ter plaatse nog circa 18 ha industriegrond verkoopbaar.

Bedrijven die belangstelling hebben om zich op deze locatie te vestigen en die meer informatie wensen, of de bouwvoorschriften wensen te vernemen kunnen contact opnemen met AGB Lanaken via tel 089 730 747 of william.vancleynenbreugel@lanaken.be.

Zie ook : http://www.tvl.be/nl/2012-09-11/realisatie-nieuwe-kmo-zone-lanaken/

maandag 3 september 2012

Opening nieuwe speelplaats Smeermaas

Deze middag de nieuwe speelplaats van de lagere school "aan de basis" in Smeermaas ingehuldigd. Samen met 299 leerlingen, leerkrachten, directrice Paola Vecchio, inrichtende macht, pastoor Gust Vanherck. En de collega's uit het schepencollege, Sofie martens en Patrick Tollenaers.

In Smeermaas hebben ze nu niet alleen de mooiste school maar ook de allermooiste speelplaats van het hele land.

zondag 2 september 2012

Kandidaat Provincielijst

Liesbet Stroeken plaats 3
en Marino Keulen lijstduwer
Ben ook kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Sta op de lijstduwersplaats, dus de 9de plaats, van de Open VLD- provincielijst voor het hele Maasland. Ben kandidaat samen met Liesbet Stroeken, als de twee kandidaten uit lanaken. Liesbet is beroepshalve dokter en de dochter van dr Jean-Pierre Stroeken en Marlies Maesen, voormalig schepen van de VLD. Samen gaan we er een toffe campagne van maken.

Open VLD Provincielijst Maasmechelen - Maasland

dinsdag 28 augustus 2012

Limburg Kiest - TVL

Vorige week opname gehad op TV Limburg. Over plek in mijn gemeente die ik in de kijker wil plaatsen. Voor mij is dat de Waterburcht in pietersheim. Tekst en uitleg volgen op TVL. De uitzending is voorzien voor 28 september. Thomas Vandenreyt van TV Limburg is trouwens een goede gastheer.

Dit alles staat in het kader van "TVL Limburg Kiest".

Ze hebben mij hiervoor ook een aantal persoonlijke vragen gesteld: hierbij voor de geïnteresseerden.

donderdag 23 augustus 2012

Het grote politieke debat van Lanaken

Het grote politieke debat te Lanaken. 
Heeft u een vraag voor een van de politiekers? Stuur deze dan in naar studio@lrm.fm. Meer info vindt u via www.lrm.fm. Tot dan.

dinsdag 14 augustus 2012

Verrassing: de lokale verkiezingen hebben een lokaal belang!

Marino Keulen
Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD
Burgemeester Lanaken
Vandaag zijn we 14 augustus en daarmee exact twee maanden verwijderd van 14 oktober. Die tweede datum is de zondag waarop we met zijn allen naar de stembus trekken om nieuwe gemeenteraden te verkiezen. Nu is het nog zomer en komkommertijd en die verkiezingen zijn voor de meeste mensen nog veraf. Maar bij de kandidaten is dat anders. De lijsten zijn samengesteld, de programma’s geschreven, de slogans en de campagnes zijn bedacht, de affiches en de folders voor straks zijn ontworpen en vaak al gedrukt. Dit is geen marginaal gebeuren, integendeel, het gaat immers om tienduizenden kandidaten die dingen naar uw stem om straks het bestuur te kunnen vormen dat het dichtste bij de mensen staat. Zij gaan mee bepalen hoe uw dorp of uw stad de komende jaren zal evolueren.

Die tienduizenden kandidaten voor de gemeenteraden worden meestal niet gedreven door grote ideologieën, maar wel door concrete uitdagingen in de eigen omgeving. Voelen we ons veilig op straat, liggen de pleinen er netjes bij? Zal er straks genoeg kinderopvang zijn en kunnen de grotere kinderen veilig met de fiets naar school? Hoe organiseren we een goede service voor de burgers en moeten we misschien investeren in een nieuw containerpark? Hoe ondersteunen we de plaatselijke verenigingen en hoe maken we de gemeenteschool nog beter?

Dit zijn geen triviale details. Het zijn echte vraagstukken, die direct de levenskwaliteit van veel mensen raken. Nochtans staan ze in schril contrast met de sfeer die tot nog toe rond de lokale verkiezingen wordt gemaakt door peilingen allerhande en door politieke commentatoren. Er wordt een vloedgolf van NV-A-kiezers en -burgemeesters voorspeld. Die partij speelt daar op in, door met een nooit geziene personencultus de figuur van Bart De Wever te promoten in alle uithoeken van Vlaanderen. Als we dat mogen geloven, zal zelfs het kleinste dorp van Vlaanderen straks bestuurd worden door een mini-DeWever, een NV-A-burgemeester waarvan niemand voorheen gehoord had en die geen politieke ervaring heeft. Maar niet getreurd, u kan voor uzelf de illusie creëren alsof De Wever zélf overal burgemeester zal worden, hij doet dat immers ook.

In de onbetrouwbare momenten, tussen waak en slaap, bekruipt mij ook wel eens de lust om een natiebrede campagne te voeren. Totaal ongeschikt zou ik daar niet voor zijn, ik ben immers opgegroeid in het lokale bestuur, ben zelfs Minister van de gemeenten en de steden geweest, en ben ook nu burgemeester. Ik weet dus echt wel waarover ik praat. Waarom zou ik dan mijn hoofd niet ook eens aan de muren hangen in elk Vlaams dorp? Omdat ik niet de voorzitter ben van Vlaanderens revolutionaire partij, natuurlijk. En vooral omdat het totale onzin is. Deze verkiezingen gaan immers niet over Marino Keulen, evenmin als dat ze over Bart De Wever zouden gaan. Ze gaan alleen over úw dorp, over úw stad, beste lezer. Daar is het waar u zult moeten kiezen en nergens anders. Zoek naar de kandidaten die uw concrete zorgen en vragen kunnen beantwoorden, die de nuchtere intelligentie en de juiste ervaring hebben om uw gemeente te besturen.

vrijdag 3 augustus 2012

Nieuwe brug over Albertkanaal in Briegden


03/08/2012 - Dit weekeinde wordt nieuwe brug over Albertkanaal in Briegden geplaatst. Zondagnamiddag moeten die werken klaar zijn. Pas gebruiksklaar zal nieuwe brug op 1 oktober zijn. 

Dan wordt de Tongersesteenweg in Lanaken terug verbonden met Kiezelweg in Briegden. En is de gemeente weer een geheel. De nieuwe brug is prachtig. Een sieraad voor lanaken. De kostrijs is 11 mio euro en wordt betaald door Vlaanderen, m.n nv De Scheepvaart. Iedereen kan komen kijken zaterdag en zondag naar het plaatsen van de nieuwe brug. Briegden, hoofdplaats van Lanaken! Tenminste dit weekeinde :).

Verschijnt bovenstaande video niet, bekijk dan hier de reportage van TV Limburg.

donderdag 2 augustus 2012

VRT-journaal nogmaals over wietpas


De wietpas heeft niet geleid tot minder drugstoerisme in de stad Maastricht, nochtans zijn de controles aan de Belgische grens een succes volgens burgemeester Marino Keulen.

Bekijk hier het fragment uit het VRT journaal van woensdag 1 augustus.

woensdag 1 augustus 2012

Niet te geloven

Michelle Martin had niet mogen vrijkomen. De misdaden waarvoor zij werd veroordeeld zijn onnoemelijk zwaar. Mede-dader zijn in het ontvoeren, verkrachten en verhongeren van kinderen, erger bestaat niet.
De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen had dat moeten beseffen. Er zijn nu eenmaal zaken of gebeurtenissen die men niet mag vergeten en vergeven. Alles wat de bende-Dutrout heeft misdaan, valt hier mijns inziens onder.

vrijdag 27 juli 2012

Stop geweld tegen homo's

Opnieuw een homo vermoord. Ditmaal in Luik. Begin deze week werd in Gent een twintigjarige jongere door drie andere jongeren "afgetroefd" omdat hij homo is. Een week geleden werd een andere jonge homo in Aalst in coma geslagen. Wat is me dat ? We zitten in de 21-ste eeuw. In een geciviliseerde maatschappij. Homo's, die zolang de mensheid bestaat, 5% tot 10% van de bevolking uitmaken, horen volwaardig in de samenleving te zijn geaccepteerd. Dit zijn geen renegaten, wel mensen waarvan de geaardheid allang geen punt van discussie mag zijn. De daders moeten zwaar worden gestraft.

woensdag 25 juli 2012

Noord-Zuid Limburg lukt wel in Nederland

Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) is verheugd dat 25 partners in Nederland het gebiedsakkoord ondertekend hebben voor de realisatie van de Noord-Zuid Limburg in Nederland. Goed nieuws voor Vlaanderen en Limburg die vragende partij waren om zo een aansluiting te krijgen met hun eigen Noord-Zuid Limburg. Keulen : “Alleen gaan de Nederlanders sneller klaar zijn dan de Vlamingen.”

Met dit gebiedsakkoord wordt een heel belangrijke stap gezet om te komen tot een goede verbinding tussen Hasselt en de groeipool Eindhoven. “Een belangrijke beslissing want de realisatie zal zorgen voor een positieve economische boost voor gans Limburg.” aldus Marino Keulen.

Dankzij dit akkoord wordt er een verbinding gelegd tussen N69 (het verlengde van de Noord-Zuidverbinding op Nederlands grondgebied) en de E34 (de autosnelweg naar Eindhoven) en wordt in het akkoord de “Westparallel plus” genoemd. Het zal geen autosnelwegverbinding zijn maar één maal twee rijstroken waar je maximaal 80 kilometer per uur kan rijden zonder voorbij te steken.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Dit wegtype is misschien niet wat we gewenst hadden maar zal sowieso zorgen voor een veel betere verkeersdoorstroming. Mits goede dosering tussen doorgaand en lokaal verkeer moet hiermee het probleem alvast opgelost zijn op Nederlands grondgebied.”

“Het is wel pijnlijk om vast te stellen dat Nederland, die dit doet op onze vraag voor het doortrekken van onze Noord-Zuid Limburg, stukken sneller in realisatie is dan de vragende partij Vlaanderen!” stelt Marino Keulen vast.

Zowel Kris Peeters in 2007, toen nog in zijn hoedanigheid van minister van Openbare Werken en haar opvolger Hilde Crevits hadden beloofd dat nu zij aan het roer stonden alles snel zou gaan. Maar er kwamen weeral vertragingen. Het dossier werd zelfs één van de casestudies van de commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten en werd opgenomen in de rapportering van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over het risicomanagement van grote infrastructuurwerken.

Ondertussen schorste de Raad van State het GRUP voor de Noord-Zuidverbinding na klachten van de natuurbeweging die fouten vonden in het dossier. Minister Muyters stelde echter sterke argumenten te hebben om de Raad van State te overtuigen. Maar het betekent een zoveelste vertraging voor dit dossier en de economie in Limburg. Maar ook de omwonenden blijven in onduidelijkheid zitten over mogelijke onteigeningen. Bovendien zijn er nog geen middelen voorzien voor de onteigeningsdossiers wat ook nog eens voor vertraging kan zorgen.

Parlementslid Keulen : “Samen met vele Limburgers ben ik blij met de beslissing in Nederland. Hierbij doe ik een oproep aan de Vlaamse regering om naar Nederlands voorbeeld vanaf nu te zorgen voor een dossier zonder fouten en voldoende daadkracht zodat de Noord-Zuid In Belgisch Limburg zo snel als mogelijk gerealiseerd wordt. Het zou pijnlijk zijn indien de Nederlanders, die dit doen op onze vraag en dus later gestart zijn, sneller tot realisatie komen dan wijzelf en ons kloppen in degelijkheid en snelheid!”

maandag 23 juli 2012

Vlaamse regering bezondigt zich aan aankondigingspolitiek: Uitstel km-heffing en wegenvignet

23/07/2012 - Persbericht | Volgens Open Vld parlementsleden Marino Keulen en Sas van Rouveroij is het uitstellen van de kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor de personenwagens een zoveelste bewijs dat deze Vlaamse regering daadkracht en doortastendheid ontbreekt in belangrijke dossiers. In plaats van de zo dikwijls aangekondigde verandering te brengen blijft de Vlaamse regering steken in beloftes.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Wanneer deze Vlaamse regering een groot dossier op het vlak van Mobiliteit en Openbare Werken moet realiseren kan je er gif op innemen dat het niet lukt. Bovenop het pakketje met de Noord-Zuid in Limburg, het optrekken van de kostendekkingsgraad bij De Lijn, het ReTiBo-project van De Lijn, ontbreken van middelen voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, het Masterplan Antwerpen, … krijgt deze stapel er ook de invoering van de kilometerheffing en het wegenvignet bij.”

Deze kilometerheffing en wegenvignet gingen – in principe – belastingneutraal zijn voor de Vlamingen en de meeropbrengsten gingen vooral komen van de buitenlandse automobilisten op onze snelwegen. Deze middelen moesten dienen om te investeren in onder andere onze wegen (het versneld ophalen van de onderhoudsachterstand) dat nu vooral verdere vertraging zal oplopen.

dinsdag 10 juli 2012

Lanaken beste algemeen beleid in de regio volgens "Made in Limburg"

10/07/2012 - madeinlimburg.be | Lanaken haalt met een score van 7/10 de allerbeste score van alle gemeenten qua algemeen beleid. Op economische vlak scoort de gemeente in de middenmoot (6,1/10). De ondervraagden vinden dat Lanaken er algemeen op vooruit is gegaan, maar er moet nog gewerkt worden aan economische ondersteuning. 

Maasmechelen staat 2 keer gerangschikt op de derde laatste plaats. Qua algemeen beleid geven de ondernemers de bewindsploeg een 5 op 10. De economische inspanningen van het bestuur worden gewaardeerd met 5,3 op 10. Geen al te beste beurt dus.

Sint-Truiden doet echter nog minder goed. Zowel het algemeen beleid (4,6/10) als het economische (4,1/10) worden bedacht met de laatste plaats. Geen enkele ondernemer uit Sint-Truiden vindt dat het beleid er in de afgelopen legislatuur beter op geworden is.

Tongeren is het andere uiterste. Qua algemeen beleid scoort het bestuur daar het op één na beste resultaat (6,9/10). Het economische beleid van de stad wordt als allerbeste ervaren (7,2/10), meteen de enige gemeente die hoger dan 7 scoort (Foto: burgemeester Patrick Dewael).

Bilzen tot slot, heeft het volgens de ondernemers van VKW en Unizo, goed gedaan. Waar het algemeen beleid nog in de middenmoot wordt gewaardeerd (6,1/10), prijkt Bilzen met een score van 6,4/10 op de vierde plaats van de 22 gemeenten. | Lees het volledige artikel op madeinlimburg.be

maandag 9 juli 2012

maandag 2 juli 2012

Trajectcontrole E17 onderbenut

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) ziet mogelijkheden om de trajectcontrole op de E17 beter te benutten. Deze dure apparatuur kan ook ingezet worden om zowel criminaliteit als andere overtredingen aan te pakken.


Over het systeem van de trajectcontrole is al veel geschreven, vooral over het feit dat het zo lang duurde eer het projectoperationeel was. Maar nu de trajectcontrole sinds 9 juni effectief werkt, kan er met deze dure apparatuur veel meer gedaan worden.

Parlementslid Keulen ziet in Vlaanderen al veel steden en gemeenten die hun camera’s met nummerplaatherkenning op allerlei manieren gebruiken om criminaliteit aan te pakken. Met de toestellen op de E17 moet dit ook mogelijk zijn, net zoals in Mechelen, Kasterlee, Turnhout en anderen die hier al lang mee gestart zijn.

Zo kunnen we deze camera’s inzetten om nummerplaten van gestolen voertuigen te herkennen, valse nummerplaten te traceren, onverzekerde voertuigen te spotten, voertuigen die normaal uit gebruik zijn genomen, chauffeurs die een rijverbod hebben, het traceren van een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegt, … geeft Marino Keulen tal van voorbeelden.

vrijdag 29 juni 2012

Marino Keulen onthult kunstwerk rotary

Serviceclub Rotary Lanaken - Maasland bestaat tien jaar. Rotary zet zich op lokaal vlak in voor goede doelen en steunt internationale projecten.Met het tienjarig bestaan besluit de groep een standbeeld aan de gemeenschap te schenken. Het is ingeplant aan het Europaplein en alle tekens van verbondenheid, de zelfdodende pelikaan, die staat voor Caritas, en de Maas, werden verwerkt in het geheel. Ook de streepjescode en het rotary-rad vallen meteen op.

Zo wordt de huidige digitale communicatie verbonden met de vorige eeuw. Het is een ontwerp van Herman Dessers. Het kunstwerk is gevat in cortenstaal en inox en werd geschonken door de NV Boonen. Burgemeester Marino Keulen nam het plastiek graag in ontvangst, waarna het Maastrichts Regiment met het nodige kanongebulder de receptie op gang schoot.

Keulen positief over snelbussen

Woensdag had een beperkte Openbare Vervoerscommissie (OVC) plaats in de gebouwen van De Lijn in Hasselt. Daar werd bevestigd dat er een oplossing in de maak is voor de snelbussen. Er dient wel binnen 14 dagen finaal duidelijkheid te komen.

Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) kon vandaag als tevreden man naar buiten komen na de beperkte OVC bij De Lijn. Er is immers een oplossing in de maak voor de snelbussen van De LIjn.

De oplossing zal eruit bestaan de tarieven te verhogen en via een derde-betalersysteem de resterende kostprijs dicht te rijden. De prijs voor de studenten zal stijgen van 1,60 euro naar 3,50 euro en voor het woon-werkverkeer zal de prijs opgetrokken worden naar het NMBS-tarief. Deze prijsstijging zou in de praktijk geen probleem mogen vormen omdat de reizigers hadden aangekondigd bereid te zijn meer te willen betalen voor het behoud van de snelbussen. Volgens de verantwoordelijke van De Lijn heeft de provincie Limburg zich bereid verklaard via het derde betalersysteem het resterende gedeelte van de kostprijs dicht te rijden. Er zal wel één busrit wegvallen op de Lijn 178 (Maaseik-Brussel).

Het is nog niet duidelijk wie in de toekomst de busritten gaat verzekeren. Marino Keulen hoopt dat dit de huidige pachters (Heidebloem uit Lanaken en De Valk uit Heusden-Zolder) zullen zijn aangezien zij chauffeurs moesten ontslaan door de aangekondigde besparingsoperatie en deze mensen zouden nu opnieuw in dienst kunnen komen.

"Dit is globaal positief nieuws voor het Maasland en het Noorden van Limburg. De politieke strijd voor het behoud van de snelbussen heeft geloond!" concludeert Marino Keulen.

donderdag 28 juni 2012

Spartacusovereenkomsten goedgekeurd

Spartacusovereenkomsten net op gemeenteraad lanaken goedgekeurd. 20 stemmen voor. 5 onthoudingen en 1 tegen (NVA tegengestemd). Dit is het dossier van de toekomst. Sneltram zou operationeel worden tegen 2017.

Vlaanderen noch De Lijn betalen voor de infrastructuur op nederlandse bodem : rails, bovenleidingen, verkeerslichten, rioleringen, ... worden daar betaald door de provincie Nederlands Limburg, de gemeente Maastricht en het Rijk. Vlaanderen betaalt wel aan Pro Rail een gebruikersvergoeding van 400.000 euro per jaar, dat moet het onderhoud dekken en ook het electriciteitsverbruik. Zo'n gebruikersvergoeding wordt - klassiek - aangerekend in het internationaal spoorverkeer. Het gaat om bedragen die veelal nog hoger liggen dan de 400.000 euro die nu moet worden betaald. Vlaanderen of De Lijn betaalt niet - mee of af - aan de infrastructuur in Maastricht. Dat moet duidelijk zijn.

zondag 24 juni 2012

Marino Keulen en Holebi's rekenen op burgemeesters

24/06/2012 - Persbericht | Marino Keulen roept collega-burgemeesters op om ook lokaal een holebi-beleid te voeren. Op korte tijd viel een lange en droeve incidentenlijst van geweld tegen Holebi’s te betreuren: een dodelijke aanval in Luik; bezoekers van een holebifuif in Leuven worden in elkaar geslagen; en Brussel spant de kroon met een reeks gewelddadige incidenten, bedreigingen, intimidaties en scheldpartijen; enzovoort.

Marino Keulen roept andere lokale politici op om het initiatief van de holebibeweging (çavaria) te steunen. De holebibeweging roept lokale politici in aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober op om op te komen voor een regenboogbeleid in hun gemeente. Ze roepen de politici op om de vijf maatregelen te ondersteunen die op de website www.regenboogbeleid.be staan. Het gaat om hele eenvoudige concrete maatregelen zoals het uithangen aan het gemeentehuis van de regenboogvlag op de Internationale dag tegen Homo-en Transfobie; het vermelden van het nummer van de Holebifoon (0800 99533) in het gemeenteblad, en dergelijke. "Dit zijn evidente zaken die zonder extra kosten uitgevoerd kunnen worden", zegt Keulen, "maar toch zijn die zichtbare erkenningen van de diversiteit van belang. Vlaanderen heeft de voorbije decennia grote stappen vooruit gezet in de aanvaarding van verschillen in seksuele geaardheid en de discriminaties in onze wetgeving zijn één na één geschrapt. Toch moeten we ons bewust blijven van een aantal heel ernstige problemen", zegt Keulen. 

zondag 17 juni 2012

Bepaal zelf de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen

17/06/2012 - DeRedactie.be | Doe een voorstel aan de politici uit uw gemeente. Open zo een debat over wat u nauw aan het hart ligt en gerealiseerd wilt zien.

Deel uw voorstel met uw vrienden, zoek steun om uw voorstel onder de aandacht van de politici te brengen. Elke week leggen we de twee meest gesteunde voorstellen voor aan alle partijen in uw gemeente. Op het einde van de rit doen de partijen bij drie topvoorstellen een concrete belofte, waaraan u hen kan houden na de verkiezingen. Meer weten

"Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Met De Vragende Partij draaien we de rollen om. Geen folders in uw brievenbus met slogans en algemene programmapunten. U bepaalt zelf waarover de verkiezingen moeten gaan. U bepaalt mee de agenda. U bent De Vragende Partij" aldus deredactie.be

dinsdag 29 mei 2012

De Open VLD Lijst van Lanaken werd gelanceerd door Marino Keulen

DEREDACTIE.be -29/05/2012 | Vroeger dan gepland heeft Open VLD Lanaken de kandidaten voor de verkiezingen voorgesteld. Met meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden voor nieuwkomers, trekt burgemeester Marino Keulen een vernieuwde lijst.


“Onze gemiddelde leeftijd is 40 jaar, en als we kijken naar de nieuwe kandidaten, trekken we de gemiddelde leeftijd nog omlaag naar 36,8 jaar”, zegt de lijsttrekker. “Vernieuwen en verjongen is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Open VLD koos voor een mix van jonge en gedreven krachten samen met ervaren politiekers met een groot maatschappelijk engagement.” Lees verder het volledige artikel

donderdag 3 mei 2012

Gemeentelijk drankcontract toegewezen aan Brouwerij Haacht

03/05/2012 - Het schepencollege heeft vandaag het gemeentelijk drankencontract toegewezen aan Brouwerij Haacht. De brouwerij mag de volgende 4 jaar bier en frisdranken leveren in de gemeentelijke accommodaties. Het contract werd gegund na een openbare aanbesteding en op basis van 4 criteria: de prijs, een jaarlijkse vergoeding, de investering in materialen en tenslotte de smaak.

Het is niet alleen de prijs die een rol speelde bij het afsluiten van de overeenkomst. Het contract voorziet eveneens in een jaarlijkse vergoeding die de gemeente ontvangt om dranken van de betreffende brouwer af nemen. Burgemeester Keulen: “Deze vergoeding laat het gemeentebestuur toe om de verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad en gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties, een korting te geven op hun drankenfactuur. Vorig jaar kon ons bestuur hierdoor een bedrag van € 12.500 korting terug laten vloeien naar onze verenigingen.”

De intekenaars dienden eveneens te laten weten welke investeringen in materialen zij planden voor de duur van het contract. Dat kon bijvoorbeeld gaan over de plaatsing van tapkranen of koelsystemen maar ook terrasmeubilair.

Een vierde criterium dat een rol speelde in de keuze van leverancier was de smaak. Wat het bier betrof behaalde brouwerij Haacht de beste score van de intekenaars. Een smaakcommissie die bestond uit 10 afgevaardigden van diverse verenigingen uit verschillende sectoren en deelgemeenten kende na een ‘blinde proef’ een score toe aan de diverse producten van de intekenaars.

Op basis van deze 4 criteria behaalde Brouwerij Haacht de beste score. Deze brouwerij leverde de voorbije 6 jaar reeds de dranken in de gemeentelijke accommodaties. Het nieuwe contract geldt voor een periode van 4 jaar met een optie voor 2 jaar extra.

Bruisend Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Lanaken is een bruisende gemeente. Als burgervader kan ik deze uitspraak doen. Alleen dien ik u wel uit te leggen wat ik met bruisend bedoel. 

uw burgemeester Marino Keulen
Lanaken kent een bloeiend verenigingsleven met voor ieder wat wils: van sportverenigingen tot culturele-en jeugdverenigingen. Daarnaast zijn er tal van voorzieningen voor senioren: van petanquebanen tot een buurtrestaurant. Ook wie wil winkelen, naar de markt gaan of eens gezellig op café gaan vindt in Lanaken zijn weg. Voor wie graag wandelt, zijn onze bossen of het domein van Pietersheim een optie. Toeristen komen ook graag naar Lanaken om het mooiste dorp Oud-Rekem te bewonderen. Kortom er is in onze gemeente genoeg te beleven. Wij vinden echter dat Lanaken in de toekomst nog verder kan groeien. Het Spartacusplan, de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht, met Lanaken als belangrijke halte kan zorgen voor een nieuwe dynamiek:
 • extra parkeerplaatsen in het centrum,
 • een betere bereikbaarheid van Lanaken en 
 • meer mensen die onze gemeente gaan bezoeken. 
Op deze manier zal Lanaken stappen vooruit kunnen zetten en nog aantrekkelijker worden als gemeente. Om hier extra aandacht voor te vragen, nemen we als Open Vld Lanaken deel aan de nationale actiedag van onze partij rond een bruisende gemeente. Op zaterdag 23 juni kunt u ons in het centrum van Lanaken vinden en slaan wij graag een praatje met u. Komt u gerust eens langs. Tot dan!

Uw burgemeester Marino Keulen | Bekijk hier de originele publicatie

woensdag 2 mei 2012

Graag uw mening over Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | UW MENING TELT. Dit kunt u doen door onze enquête in te vullen zodat we weten wat u denkt over Lanaken als bruisende gemeente. Wanneer u de papieren versie ingevuld hebt, kunt u de enquête ook binnenbrengen tijdens onze actiedag rond een bruisend Lanaken op zaterdag 23 juni tussen 11u en 14u aan het Molenweideplein en de winkelstraat. Alvast bedankt voor uw mening en medewerking. | Download hier de gepubliceerde enquête of vul onderstaand formulier in.

dinsdag 1 mei 2012

Geboortecijfers-en premies Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Begin maart vond de uitreiking plaats van de geboortepremies. Hiermee wil het gemeentebestuur van Lanaken in samenwerking met de gezinsbond alle ouders die in 2011 een kindje mochten verwelkomen, in de bloemetjes zetten. 
In 2011 werden er 252 kindjes geboren in Groot-Lanaken.

Tijdens deze babyborrel ontvangen zij een attentie in de vorm van een premie die wordt uitbetaald in VVV-bonnen. Voor het 1ste kind ontvangt men 25 euro, 2de kind 40 euro, 3de kind 50 euro en 4de en volgende 65 euro.

Aantal geboorten per deelgemeenten:
 • Kesselt : 14
 • Veldwezelt: 35
 • Gellik: 16
 • Smeermaas: 29
 • Lanaken: 100
 • Neerharen: 10
 • Rekem: 48
Als we dit cijfer vergelijken met 2010, toen werden er 224 kindjes geboren, hebben we te maken met een stijgende lijn en dit is heel positief voor Lanaken. Aan alle ouders een dikke proficiat en succes met hun kleine spruit! | Bekijk hier de originele publicatie

Een nieuwe lichting

Frédéric Delwaide, Wendy Vandebosch en Mark Gielen
Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Wendy Donders, Dominique Terwingen, Frédéric Delwaide, Wendy Vandebosch en Mark Gielen staan vanaf heden voor u klaar. Hun gedreven inzet is een extra troef voor Lanaken! Open Vld Lanaken schetst kort een beeld van deze 5 nieuwe jonge kandidaten aan de hand van een aantal vragen die wij hen voorleggen. Lees en leer deze gedreven mensen kennen.

Waarom ga je aan politiek doen?
Wendy Vandebosch: ‘Open Vld was de partij die mij op lokaal vlak het meeste aansprak. Ik wil zeker deel uitmaken van een goede groep met veel aanwezigheidspolitiek.’
Mark Gielen: ‘Ik tracht om ondersteuning/advies te bieden in bepaalde dossiers die aanleunen bij mijn opleiding zoals logistieke en economische dossiers.’
Frédéric Delwaide: ‘Na mijn studies bestuurskunde had ik voor mezelf de duidelijke keuze gemaakt dat indien ik iets wou doen voor de overheid dat ik wou wegen op het beleid vanuit de politiek. Zo kan je meer gewicht in de schaal leggen. Vandaar dat ik nog een extra economische richting ben gaan studeren om zo in de bedrijfswereld terecht te komen. Een wereld die vaak een zeer sterk contrast vormt met de manier waarop een overheid is georganiseerd en gestructureerd.’

Goed financieel beleid in Lanaken

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | "In het Laatste Nieuws van dinsdag 27/3 werd de financiële analyse van de gemeente Lanaken toegelicht. In wat volgt citeren wij de bevindingen van niemand minder dan professor Herman Mathijs van de VUB en de universiteit Gent.
 • In 2006 bedroeg de totale schuld in Lanaken 51,7 miljoen.
 • Sinds het begin van deze bestuursperiode werd de schuld afgebouwd van 51,7 naar 35,8 miljoen.
 • De schuld werd met 1/3 afgebouwd zonder de belastingen te verhogen en dat terwijl de fiscale druk al een stuk lager is dan in de buurgemeenten.
 • Zowel de grondlasten (1200 opcentiemen) als de personenbelasting (6,9%) zijn aan de lagere kant en liggen een flink stuk onder het Vlaams gemiddelde(1340 opcentiemen & 7,2% APB).
 • De inwoners van Lanaken betalen ook een stuk minder belastingen dan in de buurgemeenten : Bilzen (1450 -8,3%), Zutendaal (1300 - 8%), Maasmechelen (1650 -8,2%), Riemst (1400 - 9%).
 • Er wordt al jaren stevig geïnvesteerd in de gemeente aan de Maas.
Bovenstaande bevindingen hebben wij zonder enige toevoeging overgenomen uit het gepubliceerde rapport en tonen vanuit een neutrale invalshoek eens te meer aan dat de huidige bestuursploeg haar financiële engagement, gedaan tijdens de vorige verkiezingscampagne, meer dan behoorlijk heeft ingevuld." - André Bervaes, Schepen van Financiën | Bekijk hier de originele publicatie

woensdag 25 april 2012

Zakelijke reactie op CD&V-aantijgingen aan het adres van het gemeentebestuur

Fusie politiekorpsen
Inbrakengolf

De fusie van politiekorpsen, respectievelijk Lanaken en Maasmechelen tot politiezone LAMA, geeft net méér veiligheid! ’s Nachts was er vroeger in Lanaken slechts één ploeg van 2 inspecteurs op de baan. Nu zijn er in de nieuwe zone, 3 ploegen van 2 inspecteurs op de baan, die mekaar bijspringen indien nodig. De fusie van de 2 korpsen zorgt, nét meer voor politie in Lanaken.Ook opmerken dat het hele land geconfronteerd wordt met een inbrakengolf :Van de Panne tot Kinrooi Van Aarlen tot BlankenbergenDe inwoners kunnen de politie helpen door verdachte bewegingen of voertuigen te melden aan de politie.De politie komt bij dergelijke oproepen meteen ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. De politie is ook druk bezig met de strijd tegen inbrakenplaag Dit is voor haar een topprioriteit Krijgt dus alle aandachtDat is ten andere ook mijn vraag geweest aan de politie om daar prioritair aandacht aan te geven. De politie is daar mee bezig!

Dichtplakken brievenbus Kesselt
Het dichtplakken/opheffen van de brievenbus te Kesselt is zeker geen gemeentelijke beslissing. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij BPost. Daaromtrent is nooit met de gemeente vooraf gecommuniceerd. We vernemen van BPost, dat het buiten gebruik stellen van deze brievenbus, te maken heeft met de huidige werken aan de brug en aan de N78 te Briegden.Blijkbaar kan men, door de huidige verkeersomleiding, de bus niet op de vastgestelde tijdstippen ledigen.Dat is dus een voorlopige maatregel. Van zodra de werken beëindigd zijn, zal de brievenbus terug operationeel zijn.

Afschaffen wijkbibliotheken
Het centraliseren van alle bibliotheekactiviteiten naar de hoofdbibliotheek in Lanaken-Pietersheim, was een goede beslissing. Alle bibliofielen/boekenliefhebbers zijn het daarmee eens. Het boekenaanbod in de centrale bibliotheek is zoveel ruimer en meer divers. Bovendien worden alle lagere schoolkinderen vanuit de deelgemeenten, op kosten van de gemeente, naar de hoofdbibliotheek vervoerd. Dat gebeurt éénmaal per maandag Bedoeling: kennismaking met het rijke aanbodHet is ook een manier om boeken te lezen, zelf mijn allergrootste hobby, te stimuleren!

Onderhoud gemeente
We hebben al gedurende jaren een systeem van meldingskaarten, waardoor mensen kleine herstellingen en overlast kunnen melden. Dat systeem werkt zeer goed, want het grootste deel van de klachten (+/- 85%) is binnen een korte tijdspanne opgelost.Voorstellen om de dienstverlening naar de bevolking toe te verbeteren, daarover wil ik altijd met de CD&V praten, zolang zen iet leiden tot meer ambtenaren en kosten

zondag 22 april 2012

22 april 2012 : Open VLD-congres

Op 22-04-2012 was ik gastspreker op het Open VLD-congres over de gemeenteraardsverkiezingen in Mechelen. Het was een geslaagde bijeenkomst . Voor Open VLD nationaal zijn de 5 inhoudelijke speerpunten :

 1. Een blauwe stad of gemeente betekent in de eerste plaats een financieel gezonde gemeente. Een gemeente die haar huishouden op orde houd zonder te kiezen voor de gemakkelijke weg van belastingverhogingen. De cijfers geven ons ook gelijk: de gemeenten met een blauwe burgemeesters hebben gemiddeld een lager tarief voor de algemene personenbelasting of voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing dan de rest van Vlaanderen. Van de vijf gemeenten in Vlaanderen met én de laagste APB én de laagste opcentiemen, worden er vier geleid door een Open Vld-burgemeester. Dat is geen toeval. Meer dan welke andere partij kiest Open Vld voor gezonde financiën, met lagere belastingen.
 2. Een blauwe stad of gemeente betekent ook een gemeente die de burger ernstig neemt. Die de mensen actief betrekt bij de besluitvorming. Die niet over de hoofden heen beslist, maar die de mensen de kans geeft hun mening te geven over bijvoorbeeld de heraanleg van hun straat. Meer dan ooit willen mensen betrokken worden, ernstig genomen worden. De oude bestuursstijl van een burgemeester en schepencollege dat het eigen grote gelijk opdringt, heeft definitief afgedaan. Open Vld staat voor een moderne bestuursstijl, die mensen actief betrekt bij de besluitvorming en inspraak geeft.
 3. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die iedereen ondersteunt die initiatief neemt. De ondernemer, de handelaar, maar ook de jongere die een fuif wil organiseren of de senior die een petanquetornooi wil houden. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om mee te bouwen aan een betere samenleven in zijn stad of gemeenten verdient alle steun. Daarom verzetten we ons tegen overdreven regelneverij, administratieve rompslomp of pestbelastingen. Een kwaliteitsvolle dienstverlening vanwege de lokale overheid, die mensen die initiatief willen nemen niet afremt maar juist ondersteunt, is de derde grote prioriteit van Open Vld voor de komende verkiezingen.
 4. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die zorgt voor veiligheid. Voor ons liberalen is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Er is immers geen vrijheid zonder veiligheid. Daarom zetten we sterk in op meer veiligheid. Niet alleen door te bestraffen, maar ook door positieve maatregelen te nemen, die het samenleven in buurten en wijken moet bevorderen. En ook hier hebben we al bewezen wat we waard zijn. Hier in Mechelen, bijvoorbeeld, zetten we vaak de toon voor de rest van Vlaanderen. Vele initiatieven zoals de overlastboetes of de aanpak van jonge criminelen, de vandaag in heel wat steden en gemeenten worden gebruikt, zijn hier ontstaan.
 5. Een blauwe stad of gemeente is, tenslotte, een leefbare gemeente. Een gemeente die inzet op verkeersveiligheid, op propere straten en pleinen, op een goede zorgverlening voor wie zorgen nodig heeft of voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Open Vld-kandidaten hebben een totaalvisie voor hun stad of gemeente. Ze beperken zich niet tot 2-3 holle slogans, maar komen met concrete antwoorden op de concrete problemen in hun stad of gemeente. Dat is onze sterkte: wij staan met onze beide voeten in de realiteit van elke dag. Onze mensen weten wat er leeft, wat de problemen zijn, en komen met positieve voorstellen. We beperken ons niet tot woorden, maar blinken ook uit in daden.

Open Vld trekt naar verkiezingen met slogan 'Doen'

HLN.be - 22/04/2012 | De Open Vld'ers in 't Arsenaal in Mechelen kregen van burgemeester van Lanaken Marino Keulen te horen wat de speerpunten van de verkiezingscampagne worden. In elke stad en gemeente worden andere klemtonen gelegd, zei Keulen, "maar toch hebben we een ideeëncatalogus samengesteld". Gezonde openbare financiën, veiligheid, een open bestuur, doeners ondersteunen en de leefbaarheid van de gemeente zijn de thema's die overal zullen terugkomen, legde hij uit. "De federale regering slaagt maar omdat de Open Vld haar verantwoordelijkheid genomen heeft. Wij zijn nodig in de Wetstraat, maar ook in de steden en gemeenten." Lees het volledige artikel

zaterdag 14 april 2012

De Brug van Briegden

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Op zaterdag 14 april zijn onder massale belangstelling de laatste resten van de brug van Briegden opgeblazen. Daarom is het tijd voor een stand van zaken.Hoe vlotten de werken en hoe verloopt de omleiding?

Op dit moment verlopen de werken volgens schema en zijn er nog geen noemenswaardige problemen opgedoken. De deadline kan dus gehaald worden. Daarnaast is er de omleiding voor alle verkeer. De meeste weggebruikers zijn gewend geraakt aan de omleiding en buiten enkele kleine aanpassingen verloopt alles relatief vlot.

Voor informatie met betrekking tot de werken is er een website (www.brugbriegden.be) en een centraal telefoonnummer: 0800 20 212. | Bekijk hier de originele publicatie

Bouwvergunning voor 13 sociale koopwoningen goedgekeurd

14/04/2012 - Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van 13 sociale koopwoningen in de derde fase van de sociale verkaveling Waterstraat/Rozijnenstraat.
Deze fase is opgevat als eens schakel die elementen uit de voorgaande fasen en de omringende omgeving hergebruikt. Dankzij de herhaling van schakelmethoden is het mogelijk om de verschillende bouwfasen en de directe omgeving met elkaar te vervlechten.

Het gemeentebestuur van Lanaken is bezig aan een inhaalbeweging wat sociale woningbouw betreft. Na een meting van de woonbehoeftes in 2008 is gebleken dat er in Lanaken tegen 2020 voorzien moet worden in 90 extra sociale koopwoningen en 175 extra sociale huurwoningen.

In totaal zijn er sinds 2008 door het college van burgemeester en schepenen vergunningen afgeleverd voor 37 sociale koopwoningen en voor 20 sociale huurwoningen. De sociale huisvestingsmaatschappij SVK Maasland heeft sinds 2008 ook nog 15 panden in beheer waardoor het totaal aantal sociale huurwoningen op 35 uitkomt.

Het recente project in de Rozijnenstraat zal gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij 'Kleine Landeigendom'.

vrijdag 13 april 2012

De Lijn en de Vlaamse gemeenten investeren in groene schuilhuisjes

13/04/2012 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) verkreeg cijfers van De Lijn waaruit blijkt dat er volop geïnvesteerd wordt in het groen maken van de schuilhuisjes door nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te plaatsen. Zo kwamen er in 2011 348 schuilhuisjes met zonnepanelen bij, een stijgende trend ten opzichte van 2009 en 2010.
Uit cijfers van De Lijn blijkt dat er volop verder geïnvesteerd wordt in schuilhuisjes met zonnepanelen. In 2011 kwamen er 348 bij, bijna zoveel als gedurende de twee voorgaande jaren samen (364). Dit is trouwens enkel mogelijk dankzij de inspanningen van de steden en gemeenten want zij financieren 25% van de kostprijs van de nieuwe groene schuilhuisjes en De Lijn de resterende 75%. In totaal werd er samen 2.065.215,07 euro geïnvesteerd.

West-Vlaanderen : Groenste provincie in schuilhuisjes
Als we naar de verhouding groene schuilhuisjes kijken ten op zichtte van het totaal aantal schuilhuisjes blijkt dat de provincie Limburg haar koppositie heeft prijsgegeven. De provincie West-Vlaanderen is duidelijk koploper geworden met 23,46 % groene schuilhuisjes. De provincie Vlaams-Brabant blijft zoals de voorgaande jaren achteraan bengelen en verliest verder terrein. De provincie Limburg zit met haar 12,06% net onder het Vlaamse gemiddelde van 13,83%

Marino Keulen : “Het aantal van dergelijk te plaatsen schuilhuisjes ligt vooral in de handen van de steden en gemeenten die zelf het initiatief moeten nemen richting De Lijn. Een dergelijk ‘groen’ schuilhuisje heeft trouwens een aantal voordelen want buiten CO2 neutraal te zijn is er ’s avonds altijd licht wat het veiligheidsgevoel en dus het comfort van de reiziger verhoogt!”.

2012 biedt nieuwe opportuniteiten
De Lijn liet weten voor 2012 een budget te voorzien voor 450 schuilhuisjes met zonnepanelen wat een stijging is met 29,31% en dus een nieuw record. “Het zal dus enkel van de steden en gemeenten afhangen of dit aantal gehaald wordt en een nieuwe kans voor de provincie Limburg om terug de koppositie te nemen als groene provincie!” waarmee parlementslid Keulen alvast een oproep doet.

maandag 9 april 2012

Veel belastinggeld verknoeid door vandalisme aan bushokjes

09/04/2012 - Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam blijkt dat 8,25% of 425 van de 5.147 schuilhuisjes in 2011 beschadigd werd. In Limburg ligt dit cijfer zelfs op 12,2% of 140 van de 1.151 bushokjes. De meeste schade die ontstaat is aan de glaspanelen. 

Vlaanderen telde eind 2011 5.147 gesubsidieerde schuilhuisjes, dat zijn er exact 400 meer dan in 2010. In de provincie Oost-Vlaanderen kwamen er 99 schuilhuisjes bij of 10,7% extra waarmee ze koploper zijn, daarna komt Vlaams-Brabant met 111 bijkomende of 9,7% extra, gevolgd door West-Vlaanderen met 57 of 9,1% meer, daarna Antwerpen met 66 extra of een stijging van 6,8% en de provincie Limburg is de hekkensluiter met 67 extra of 6,2% meer.

Vandalisme blijft de grootste oorzaak van beschadigingen
Het aantal beschadigingen in gans Vlaanderen maar ook in elke provincie vertonen gelukkig een dalende trend maar blijven toch nog hoog. Limburg blijft ruim koploper met 12,2% beschadigingen in 2011 waar er in 2010 nog 16,51% beschadigde schuilhuisjes waren.

Dat het beter kan en met meer respect voor deze openbare eigendommen bewijzen de cijfers uit de provincie West-Vlaanderen. In 2010 werden er 5,12% van de schuilhuisjes beschadigd en in 2011 kwamen ze op 5,13%. De bodem lijkt daar bereikt en ligt toch beduidend lager dan in Limburg.

Een deel van deze beschadigingen zijn te wijten aan ongevallen, hagelbuien maar veruit de meeste zijn te wijten aan vandalisme en dus te weinig respect voor het publieke eigendom.

Limburg schiet in eigen voet
De gemeenten voeren de herstellingen uit op eigen kosten. Het geld dat naar herstellingen gaat kan niet geïnvesteerd worden in nieuwe schuilhuisjes. Als er veel vandalisme is zal een gemeente sneller beslissen om geen schuilhuisjes te zetten.

Het beste bewijs hiervan vinden we spijtig genoeg in de provincie Limburg. Waar Limburg vroeger gekend stond als de provincie waar de meeste nieuwe schuilhuisjes bijkwamen is deze plaats nu afgestaan. Het beste bewijs dat mensen met vandalisme in eigen voet schieten. Nochtans heeft de Limburger zeker nood aan schuilhuisjes doordat het landelijke gebied is.

Het echte aantal beschadigingen ligt hoger
Deze cijfers geven enkel een weerspiegeling van de herstellingen die uitgevoerd worden door de leverancier. De gemeenten kunnen ook beroep doen op een andere hersteller of dit in eigen beheer doen. Het werkelijk aantal schadegevallen zal dus nog hoger liggen maar hierover zijn geen cijfers bekend.

Marino Keulen : "Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!"

vrijdag 6 april 2012

Vlaamse regering benoemt 347 bestuurders en kijkt er niet naar om

06/04/2012 - De nieuwe Vlaamse regering (NVA, SPa en CD&V) benoemde 347 bestuurders in de Raden van Bestuur van Vlaamse instellingen. Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) : “Maar na de benoeming kijkt deze Vlaamse regering niet meer of deze – meestal betaalde mandaten – bestuurders wel effectief hun werk doen. Ze voelen zich zelfs niet meer verantwoordelijk voor deze bestuurders.”
Wanneer een nieuwe regering aantreedt benoemt deze regering vertegenwoordigers-vertrouwelingen in de verschillende raden van bestuur van de Vlaamse instellingen.  Het beleid van de nieuwe coalitie moet ook in elk beslissingsorgaan een weerspiegeling krijgen.  Zo zal elke partij van deze regering – NVA, Spa en CD&V – in verhouding een aantal van deze 347 bestuursmandaten krijgen en hiervoor mensen mogen aanduiden.  Deze bestuurders worden voor hun inspanningen en hun verantwoordelijkheid vergoed.
Benoemd zijn, vergoed worden maar je werk niet doen en toch blijven zitten.
Parlementslid Keulen : “Maar het schoentje gaat aan het wringen als blijkt dat niet elke bestuurder zich evengoed of zelfs slecht van zijn taak kwijt en toch vergoedingen ontvangt en benoemd blijft. Zo blijkt uit cijfers dat van de 347 bestuurders een goede 13,5% niet eens op de helft van de bestuursvergaderingen aanwezig is en 7,5% brost zelfs tweederde van de vergaderingen.”
Niet bepaald schitterende cijfers en het is een wetmatigheid dat de interesse en inzet meestal afnemen hoe verder men in tijd verwijderd is van het benoemingsmoment.  De cijfers zullen zonder ingrijpen er dus niet op verbeteren.  Bovendien bestaan de meeste vergoedingen uit een vast gedeelte dat men krijgt ongeacht de aanwezigheid op de vergaderingen wat dus niet echt stimulerend werkt, een gedeelte op basis van presentiegelden per vergadering met een maximum van 15 vergoede vergaderingen per jaar en een verplaatsingsvergoeding.  De voorzitter zijn vergoedingen zijn het dubbel ten opzichte van de andere bestuursleden.  Alle vergoedingen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.


De cijfers van de vergoedingen
Vaste vergoeding op jaarbasis
Presentiegeld per vergadering*
Categorie I
2.900 euro
290 euro
Categorie II
2.320 euro
232 euro
Categorie III
1.740 euro
174 euro
Categorie IV
1.450 euro
145 euro
* Maximum 15 keer per jaar.

Categorie I :    De Lijn, VDAB
Categorie II :  Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen, De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Categorie III : Vlaams Agentschap Ondernemen, OPZ Rekem, OPZ Geel.
Categorie IV : Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, VREG en Vlaamse Regulator voor de Media


Kris Peeters neemt Pontius Pilatus houding aan.
Minister-president Kris Peeters werd geconfronteerd met de cijfers en vindt dat het de verantwoordelijkheid is van elke voorzitter om de leden van de Raad van Bestuur op hun verantwoordelijkheid en aanwezigheid te wijzen.  Nochtans zijn de leden van de Raad van Bestuur de vertegenwoordigers van de bevoegde minister en worden ze benoemd en ontslagen door de ganse Vlaamse regering.  Marino Keulen : “Minister-president Peeters ontvlucht hier zijn verantwoordelijkheid en neemt een Pontius Pilatus houding aan.  Ik had een andere houding verwacht van iemand die steeds stelt te staan voor ‘goed bestuur’!”
“Bovendien kan dit probleem simpel aangepakt worden.  Men kan bijvoorbeeld een systeem instellen dat bij een bepaalde graad van afwezigheid men automatisch ontslag neemt uit een Raad van Bestuur.  Hier kan perfect rekening gehouden worden met overmachtsituaties zoals ziekte, zwangerschap, …” waarmee Parlementslid Keulen een oplossing aanbied.
Verlaging van het aantal mandaten.
Met 347 bestuursmandaten voor 25 instellingen zitten we aan een gemiddelde van 13,9 leden per instelling.  Dit zou eerder een maximum moeten zijn voor de grootste instellingen maar lang geen gemiddelde.
Marino Keulen : “Recentelijk legde deze Vlaamse regering zelf op aan de intercommunales vb. Infrax om het hoge aantallen bestuursmandaten naar omlaag te halen.  Ik verwacht dus dat de huidige meerderheid – NVA, SPa en CD&V – het een goed idee zal vinden om zelf het goede voorbeeld te geven en te snoeien in het aantal mandaten in hun instellingen.”

Bunker Briegden helaas geen optie

06/04/2012 - Het gemeentebestuur van Lanaken stond in eerste instantie niet afkerig tegenover de vraag van de erfgoedkring Wiosello, om de oorlogsbunker ter hoogte van de brug van Briegden, niet hetzelfde lot te laten ondergaan als de brug zelf, namelijk verdwijnen.

“Het was inderdaad wenselijk, dat ter nagedachtenis van zowel het cultuurhistorisch alsmede het oorlogsverleden, deze bunker in stand zou gehouden worden”, aldus burgemeesterMarino Keulen.

Het plan was, om het door de Scheepvaart voorziene budget om de bunker af te breken, te gebruiken om hem te verplaatsen. Doch het voorziene bedrag, namelijk 100.000 EUR bleek ruimschoots onvoldoende te zijn, voor de eventuele herlocatie naar de nieuwe talud van het verbrede Albertkanaal. De gemeente zou zelf nog minstens 50.000 EUR moeten investeren, er is immers geen enkele vorm van subsidiering mogelijk.

Ook werd onderzocht in hoeverre er toelages mogelijk zijn om te voorzien in de kosten van het ontsluiten van de bunker, hetgeen finaal eigenlijk de bedoeling was.

Het College van burgemeester en schepenen maakte de afweging tussen enerzijds de kosten en anderzijds het belang van het behoud, en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het verplaatsen te zwaar weegt op het budget.

Marino Keulen: “Deze oorlogsbunker conserveren is dus helaas geen optie, wegens te duur. Daarom hebben we in het schepencollege beslist, om ter hoogte van de nieuwe brug een gedenksteen te voorzien met een foto van de bunker, een bijhorende tekst én met een uittreksel van het werk van Louis Paul Boon.”

Op die manier vereeuwigt het gemeentebestuur op een alternatieve wijze dit oorlogsmonument, dat helaas moet verdwijnen. Zo brengt ze ook hulde aan de in mei 1940 gesneuvelde Belgische soldaten én aan Louis Paul Boon, die dit oorlogsgeweld ter plaatse meemaakte en beschreef in één van zijn beste werken, namelijk “Mijn kleine oorlog”.

vrijdag 30 maart 2012

Negatief advies bouwproject Neerharen Centrum

30/03/2012 - Het college van burgemeester en schepenen van Lanaken heeft een ongunstig advies uitgebracht over de bouwaanvraag van Maaslands Huis, om in de Keelhofstraat in Neerharen, een woning af te breken en een nieuwbouw op te richten van 18 appartementen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaarschriften en een petitie ingediend door om wonenden. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich nu aan bij deze bezwaren. In haar advies stelt het college van burgemeester en schepenen van Lanaken dat een nieuwbouw van 18 appartementen op deze locatie te veel is. De nieuwbouw zou te groot uitvallen in vergelijking met de relatief lage perceelsbezetting in de omgeving.

Het negatief advies van de gemeente gaat nu naar Stedenbouw Hasselt, dat een definitief advies moet formuleren. Het college van burgemeester en schepenen dient op basis van dat advies een definitieve beslissing te nemen voor 27 april.

donderdag 29 maart 2012

Ontbrekende vangplanken kosten mensenlevens

29/03/2012 -  Het plaatsen van vangplanken langs de Vlaamse Gewestwegen loopt hopeloos vertraging op volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Minister Hilde Crevits had begin 2010 beloofd dat de 71 resterende locaties eind 2011 hun vangplank zouden hebben. Nu blijkt dat 44 locaties nog altijd hun vangplank niet hebben. Voor parlementslid Keulen is het duidelijk dat dit geen prioriteit heeft ondanks dat het mensenlevens kan redden.

Minister Crevits moet tand bijsteken om motorrijders te beschermen.

In de groep van de verkeersslachtoffers zijn de motorrijders nog steeds oververtegenwoordigd, zeker als het gaat over het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers. In 2010 waren er 753 dodelijke slachtoffers en 6.071 dodelijk (gewonden die overlijden kort na het ongeval of binnen de 30 dagen na het ongeval) en zwaargewonden in het wegverkeer waarvan respectievelijk 95 ofwel 12,62% dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en 689 ofwel 11,35% dodelijk en zwaargewonden bij de motorrijders(*). De reden hiervoor is dat een motorrijder niet zozeer in levensgevaar komt als hij of zij valt, maar wel als hij of zij bij een ongeval tegen een voorwerp terechtkomt. Daarom is het plaatsen van vangplanken op verschillende gevaarlijke locaties van levensbelang.

In april 2010 confronteerde Marino Keulen de bevoegde Vlaamse minister Hilde Crevits met deze problematiek die beloofde dat tegen eind 2011 al de resterende 71 locaties hun vangplanken krijgen. Dit was volgens de minister een dossier met prioriteit.

Marino Keulen : “Maar nu blijkt uit navraag dat 41 van de 71 locaties nog altijd hun vangplanken niet heeft. Opnieuw noemt de minister dit een dossier met prioriteit maar het verschil tussen woord en daad is toch wel groot."

De reden is blijkbaar te wijten aan vertragingen in de aanbestedingsprocedure bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De nabije geschiedenis leert dat AWV wel dikwijls problemen heeft met de procedure van openbare aanbestedingen zoals bij de vertragingen van de herstellingswerken aan de E313, maar ook bij FAST en FAST+ tot zelfs opmerkingen van het Rekenhof over het wegwerken van de zwarte punten.

Parlementslid Keulen : “De minister moet haar belofte nakomen want het uitblijven van vangplanken kan mensenlevens kosten. Het vertragen van aannemingsprocedures is een verklaring maar is geen voldoende argumentatie. Men moet zorgen dat de procedures gestroomlijnd gebeuren. AWV heeft door de jaren genoeg ervaring opgebouwd in overheidsopdrachten en kan zich niet achter dit argument verschuilen.

Keulen vervolgt : “Maar er is ook een positieve noot. Er zijn 14 nieuwe locaties bijgekomen wat betekent dat de mensen van AWV op het terrein blijven rondkijken om de veiligheid te verbeteren. Nu de vangplanken nog geplaatst krijgen!”.

Ruim helft vangplanken voor motorrijders niet geïnstalleerd

29/03/2012 - Van de 71 beloofde vangplanken die bij een ongeval het leven van motorrijders moeten redden, zijn er 44 niet geïnstalleerd. De planken moeten ervoor zorgen dat motorrijders die onderuitgaan niet op voorwerpen langs de weg - zoals vangrails - kunnen botsen. Volgens volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) loopt de plaatsing op de Vlaamse gewestwegen grote vertraging op.

In april 2010 confronteerde Keulen bevoegd Vlaamse minister Crevits met de problematiek. Zij beloofde tegen eind 2011 de resterende 71 vangplanken te hebben geplaatst. De vertraging is te wijten aan de aanbestedingsprocedure bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Het uitblijven van vangplanken kan mensenlevens kosten", zegt Keulen. "Maar er is ook een positieve noot. Er zijn 14 locaties bijgekomen. Dat betekent dat de mensen van AWV op het terrein blijven rondkijken om de veiligheid te verbeteren." (JBW)

© Het Laatste Nieuws

vrijdag 23 maart 2012

"Snelbussen hebben uiterst goede bezettingsgraad"

23/03/2012 - Vandaag in Het Belang Van Limburg: Hilde Crevits geeft cijfers bedreigde snelbuslijnen vrij
Lijn 178, de snelbus tussen Maaseik en Brussel, heeft gemiddeld 35 reizigers per rit. Lijn 68 (snelbusverbinding Bocholt-Antwerpen) heeft gemiddeld 45 reizigers aan boord. Snelbuslijn 179 (Hamont-Leuven- Brussel) heeft dan weer gemiddeld 37 reizigers. Dat antwoordt Vlaams minister van Mobiliteit Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

Deze drie Limburgse snelbussen zijn bedreigd door besparingsplannen bij de openbare vervoersmaatschappij.

Een onderzoek loopt nog steeds. Marino Keulen: "Maar de snelbussen in kwestie hebben dus een uiterst goede bezettingsgraad. Mochten alle busverbindingen dergelijke cijfers kunnen voorleggen, dan was het debat over halflege en lege bussen zonder voorwerp", stelt Keulen.

"Het noordoosten van Limburg is sowieso al ondermaats bedeeld qua openbaar vervoer. Net zoals de NMBS vergeten is dat Limburg deel uitmaakt van het koninkrijk België. Deze cijfers bewijzen dat de snelbussen ook gebruikt worden. Ze zijn maatschappelijk relevant. Denk ze weg en het gros van de gebruikers, pendelaars en studenten, zullen per auto naar Antwerpen, Leuven of Brussel reizen. Dat betekent nog langere files op de E314, E313 of E40. En dan heb ik het nog niet over de CO2-uitstoot."

"Geen alternatief"
Keulen vindt de denkpiste om met gewone lijnbussen reizigers naar het NMBS-station in Genk te brengen geen goed alternatief.

"Wie vanuit Hamont-Achel of Meeuwen-Gruitrode dat traject met een bus moet doen, is snel drie kwartier kwijt. En dan moet er nog een perfecte aansluiting zijn in het station van Genk. Met deze cijfers is het duidelijk dat die snelbussen moeten blijven rijden."

© Concentra

Schorsing bestemmingsplan Spreiding Maastrichtse Coffeeshops Köbbesweg

23/03/2012 - De Raad van State uit Den Haag heeft op 22 maart 2012 een uitspraak gedaan over het verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan “Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg” ingediend door de oa. Belgische gemeenten, Lanaken, Riemst, Voeren, Visé, Blegny en Dalhem en de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten.

Concreet betekent de schorsing van dit bestemmingsplan dat de gemeente Maastricht voorlopig geen vergunning kan krijgen voor de realisatie van drie coffeeshops en dit totdat de rechter ten gronde zich over deze verplaatsing heeft gebogen, hetgeen eind dit jaar verwacht wordt.

Bij de behandeling stelde de Raad van State vast dat de Belgische gemeenten belanghebbenden zijn, omdat het aannemelijk is dat op Belgisch grondgebied gevolgen van een dergelijke verplaatsing van coffeeshops kunnen ondervonden worden.

Verder stelde de Raad dat de gemeente Maastricht zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende had voorbereid, daar zij hierbij geen rekening hielden met de invoering van de wietpas per 1/5/2012, ingevolge waarvan enkel meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van dergelijke wietpas én een geldig identiteitsbewijs toegang krijgen tot een coffeeshop.

Ter zitting stelde de gemeenteraad van Maastricht dat door de invoering van de wietpas het aantal bezoekers met meer dan 50% zou afnemen, terwijl men ikv de vaststelling van het bestemmingsplan tóch vasthoudt aan het spreidingsbeleid. De Voorzitter was er derhalve niet van overtuigd dat het plan op dat punt zorgvuldig is voorbereid.

Tot slot werd de gemeente Maastricht veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de Belgische gemeenten ad € 874,- en het griffierecht ad € 302,-.