Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 14 december 2011

Samenwerking Schauvliege-Muyters leidt tot totale chaos

14/12/2012 - Vlaamse regering blundert met invoering nieuwe BIV | Met de invoering van de nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) doet de Vlaamse regering waar ze goed in is: een totale chaos organiseren. Dat stelde Open Vld bij monde van Marino Keulen en Dirk Van Mechelen in het Vlaams Parlement, na het uitstel van de nieuwe regeling tot 1 maart 2012.

In juli van dit jaar besliste de Vlaamse regering bij monde van haar ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters om een vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) door te voeren. De vergroening bestond erin het motorvermogen als grondslag voor deze belasting te vervangen door een ingewikkelde formule waarin de CO2-uitstoot en de Euronorm als criteria worden ingevoerd.

Na vernietigende kritiek van mobiliteitsorganisaties, de autoconstructeurs en de Inspectie van Financiën, werd het voorstel bijgestuurd. De fijn stof component heeft iets meer gewicht gekregen en de hele regeling wordt ook van toepassing op de bedrijfswagens. Deze bijsturing biedt echter geen antwoord op de kritiek dat de nieuwe regeling erop neer komt dat vooral de kleine- en de gezinswagens meer zullen betalen.

Als klap op de vuurpijl ontstaat nu de grootste verwarring over het tijdstip waarop het nieuwe stelsel zal worden ingevoerd. Het ontwerpdecreet dat pas op 22 november bij het Vlaams Parlement werd ingediend, vermeldt 1 januari 2012 als datum van inwerkingtreding. Dezelfde datum wordt gehanteerd op de website van de Vlaamse belastingsdienst waarop alle potentiële kopers en verkopers van wagens een simulatie met betrekking tot de nieuwe BIV kunnen laten lopen.

Vandaag werd na de toelichting in de bevoegde parlementscommissie echter door de meerderheid via een amendement aangekondigd dat de startdatum van dit nieuwe systeem pas 1 maart 2012 zal zijn. Dit brokkenparcours had men kunnen voorspellen: er werd een half jaar verspeeld door de onvoldragenheid van het voorstel. En het werd pas op 22 november bij het Parlement ingediend.

De verwarring bij de sector, op enkele maanden van het autosalon, is compleet. Reeds enkele weken worden auto’s verkocht aan salonvoorwaarden waarbij gretig gebruik gemaakt wordt van de simulatietool en de ingangsdatum van 1 januari. Fout dus…

Open Vld heeft de beide ministers opgeroepen om nu eindelijk naar de sector en de kopers toe duidelijkheid te verschaffen rond het tijdstip van invoering van het nieuwe belastingsstelsel, na de wancommunicatie van de laatste weken. Gezien de knoeiboel die de Vlaamse regering van de nieuwe BIV maakt is 1 april misschien een betere keuze!