Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 27 december 2011

Beheer van belbussen niet transparant

27/12/2012 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt vast dat er weinig transparantie is over de werking van de belbussen van De Lijn. Gegevens over kosten en opbrengsten worden omwille van zogenaamde vertrouwelijkheid naar aanleiding van aanbestedingen niet vrijgegeven. Naast het gebrek aan transparantie plaats parlementslid Keulen ook grote vraagtekens bij de efficiëntie van het belbussysteem.

“Het is altijd belangrijk, maar in tijden van crisis is het een noodzaak zo efficiënt mogelijk te werken en objectieve keuzes te maken ook al zijn die hard”, aldus Marino Keulen. Zo is het geen goed bestuur dat de inkomsten en uitgaven van de belbussen niet gekend zijn. We weten bovendien ook niet of de doelgroepen bereikt worden, of dat men mogelijke kansen en opportuniteiten laat liggen. Zo weet niemand bij De Lijn hoeveel mensen met een handicap de belbus nemen, hoewel die mensen hun ritten expliciet dagen op voorhand moeten aanvragen.

Wat De Lijn wel al goed doet in verband met de belbussen, vindt Keulen, is dat langdurige wachttijden van de chauffeurs efficiënt worden opgevuld door middel van andere noodzakelijke taken op de stelplaatsen zoals bussen reinigen, materiaal klaar zetten, …

Ondanks het efficiënt opvullen van de wachttijden maken de cijfers van het aantal reizigers per gereden kilometer duidelijk dat het systeem van de belbussen zwaar verlieslatend is, volgens Marino Keulen. Als je weet dat de reiziger voor een busticket voor 1 of 2 zones nu 1,20 euro moet betalen en daar tegenover een kost staat van 1,34 euro per reiziger per gereden kilometer dan zie je het probleem onmiddellijk. Personeelskosten, aankoop en onderhoud van materiaal is dan nog niet eens in rekening gebracht.

Daarom stelt parlementslid Keulen voor dat het systeem van de belbussen dringend moet doorgelicht en geëvalueerd worden. Misschien moeten een aantal belbussen zelfs afgeschaft worden, vervangen worden door auto’s, of moet er toch geraakt worden aan de basismobiliteit zo lang het maar efficiënter wordt en het niveau van aanbod goed genoeg blijft.

Marino Keulen : “De Lijn krijgt een jaarlijkse werkingsdotatie van 837 miljoen euro en brengt voor elke 100 euro die ze kost slechts 14,29 euro zelf in het laadje. Het is dus noodzakelijk dat iedereen uit de ideologische loopgraven komt en op basis van objectieve gegevens realistische gaat keuzes maken in verband met De Lijn.”

Op een moment dat de Vlaamse regering 400 tot 500 miljoen euro moet gaan zoeken om de begroting in evenwicht te krijgen, moet je alles – zonder taboes – durven te onderzoeken, en dan moet het vertrekpunt zijn, wat is de kostprijs van de dienstverlening en wat is het maatschappelijk nut? Het kan dan zijn dat een taxi goedkoper is, dan een belbus! Dat is een voorbeeld van efficiëntiewinst die de Vlaamse regering “beweert” na te steven.