Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 18 augustus 2011

De boerka is terecht verboden

18/08/2011 - Sommige mensen kunnen het provoceren niet laten. Neem nu de Franse zakenman Rachid Nekkaz. Hij betaalt de opgelegde boetes voor dames die een boerka dragen terwijl dat intussen wettelijk is verboden. Dat boerka-verbod staat los van geloof of een overtuiging. 

Iedereen die zich op straat begeeft moet identificeerbaar zijn. Concreet betekent dat dat het gezicht m.n de ogen, mond, neus en wangen zichtbaar moeten zijn. Dat heeft dus met veiligheid te maken. Het zou anders voor criminelen makkelijk zijn zich onder een boerka weg te steken. Verder kan je van een beschaafde samenleving niet verdragen dat zij vrouwen laat rondlopen onder boerka-tenten waardoor elk contact voor die vrouwen met de buitenwereld of medemensen onmogelijk wordt. Dus naast veiligheidsoverwegingen spelen ook mensenrechten een belangrijke rol in het uitvaardigen van dat boerka-verbod !