Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 19 juli 2011

Vlaamse regering verdoezelt belastingverhoging met ingewikkeld BIV-systeem

19/07/2011 - ‘Werk aan eenvoudiger en beter BIV-systeem op basis van ecoscore’ | Vlaams parlementslid Marino Keulen is bijzonder negatief over de nieuwe BIV van de Vlaamse regering. “Het is goed dat men het wagenpark wil vergroenen, maar de uitwerking loopt volledig mank. De nieuwe BIV is niet alleen ondoorzichtig en complex, het dreigt ook voor heel veel mensen een botte belastingverhoging te worden. Open Vld vraagt daarom dat de Vlaamse regering het voorstel afvoert en dat men kiest voor een eenvoudig systeem, bijvoorbeeld een bonus/malus op basis van de ecoscore.”

De Vlaamse regering is er in geslaagd een bijzonder complex systeem uit te dokteren voor de belasting op inverkeersstelling. Marino Keulen: “Een kat kan in de nieuwe BIV haar jongen niet meer in terugvinden. Heeft men het systeem bewust zo complex gemaakt om te verdoezelen dat men voor heel wat mensen een botte belastingverhoging doorvoert? Niet voor niks kregen de plannen van de Vlaamse regering een uitermate negatief advies van de Inspectie van Financiën.”

Kleinere en middelgrote gezinswagens aangepakt
Uit de korte tabel die de Vlaamse regering zelf bekendmaakte, leer je alvast dat populaire kleinere en middelgrote gezinswagens een pak meer gaan betalen.Voor een Opel Astra diesel stijgt de BIV van 61,5 naar 231,86 euro (x4), voor een Opel Corsa benzine gaat de BIV van 61,5 naar 279,82 euro (bijna x5).

De kleine en middelgrote gezinswagens zijn de grootste groep van de nieuwe inschrijvingen: 30,5% ofwel 167.000 inschrijvingen in 2010. Bovendien roomt de Vlaamse regering de korting die je als automobilist van de federale overheid krijgt af. Een voorbeeld: voor een Opel Corsa diesel met een CO²-uitstoot van 105 gram krjig je 3% korting op je factuur, maar de BIV stijgt van 61,5 naar 151,9 euro.

Opvallend is ook dat de Vlaamse regering de bedrijfswagens volledig links laat liggen. Dat om iets aan de BIV voor bedrijfswagens te kunnen wijzigen een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten noodzakelijk is, zal daarbij wel geen toeval zijn. “De Inspectie van Financiën noemt het nog beleefd ‘onvolmaakte stappen’. Maar eigenlijk bedoelen ze dat dit kunst- en vliegwerk van het slechtere soort is,” merkt Keulen op.

Bonus/malus op basis van ecoscore
Open Vld vraagt dat de Vlaamse regering haar werk opnieuw doet en een eenvoudig en beter systeem uitwerkt. Dat kan bijvoorbeeld een bonus/malus-systeem zijn op basis van de ecoscore van auto’s. De ecoscore, uitgewerkt door het VITO en de VUB, geeft een helder beeld hoe vervuilend een auto is. Het houdt onder meer rekening met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bijv door fijn stof en stikstofoxiden) en geluidsoverlast. Hoe dichter een auto de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker die is. Voor auto’s die de 100 benaderen moet er dan ook een bonus komen, voor auto’s met een lage score een malus. Ook het federaal systeem van kortingen zou zich in de toekomst best baseren op de ecoscore.

“De Vlaamse regering gooit haar BIV-voorstel beter meteen in de prullenmand,” besluit Marino Keulen. “Het is te complex en een verdoken belastingverhoging voor heel wat gezinnen. Werk daarom aan een eenvoudiger en beter systeem, op basis van de ecoscore.”