Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 2 juni 2011

Verkeersveiligheid in secundair onderwijs een topper

02/06/2011 - In plaats van de focus voor verkeerseducatie enkel te leggen in het kleuter en lager onderwijs is er sinds een aantal jaren ook aandacht, en met succes, voor het secundair onderwijs. Marino Keulen (Open Vld) : “Het secundair onderwijs was een doelgroep die uit het oog verloren werd maar immens belangrijk is want ze zijn de eerstvolgende nieuwe automobilisten en motorrijders!”

De kentering met meer aandacht voor het secundair onderwijs kwam tijdens de vorige Vlaamse regering. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen : “Deze projecten zijn zeer succesvol en ik ben ervan overtuigd dat ze een grote bijdrage gaan leveren voor meer verkeersveiligheid!”

In 2010 namen 334 secundaire scholen deel aan Rijbewijs op School (ROS) en Slimme Mobiele Scholen (SMS), 455 secundaire scholen namen enkel deel aan Rijbewijs op School en 104 secundaire scholen namen enkel deel aan Slimme Mobiele Scholen. Hierdoor werd er via Slimme Mobiele Scholen 110.974 leerlingen bereikt en via Rijbewijs op School een 45.680 leerlingen uit de 3de graad bereikt.

Marino Keulen : “Niet alleen door de hoge deelname van het aantal scholen kan je vaststellen dat er een groot draagvlak is maar ook doordat maar liefst 47.000 reacties van leerkrachten, leerlingen en rijschoollesgevers binnen kwamen!”

“Ik stel vast dat het de doelstelling van minister Crevits is om nog meer scholen en leerlingen te bereiken en ik juich dit toe!”, aldus Marino Keulen die het trouwens tijd vindt dat deze projecten worden omgezet in regulier beleid.

Marino Keulen : “Een project moet de bedoeling hebben om af te toetsen of de call plakt en hier is dit duidelijk het geval. Het is daarom tijd om dit om te zetten in regulier beleid zodat de organisaties en scholen weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen toespitsen op verdere verbeteringen, ook op lange termijn!”

In bijlage vindt u zowel vraag en antwoord terug waarop deze informatie is gebaseerd.
Voor meer informatie kan u terecht bij Marino Keulen, GSM 0476/41.64.80.