Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 6 juni 2011

Pendelfonds op goede weg maar evaluatie dringt zich op

06/06/2011 - Het Vlaamse Pendelfonds dat bedrijven ondersteunt om werknemers te stimuleren om niet per wagen te komen werken, krijgt bij elke oproep meer aanvragen. Een goede zaak, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Maar het blijkt vaak om erg dure projecten te gaan, berekend naar mobiliteitswinst.

”Het Pendelfonds is een uitstekend initiatief”, legt Marino Keulen uit. “Elke werknemer die per fiets, tram, bus of te voet naar het werk gaat, levert op verschillende vlakken winst op: voor het milieu, voor de lichaamsbeweging van de werknemer en voor de files die wat korter worden en iedereen tijdwinst opleveren.”

Het Pendelfonds werkt met oproepen waarop iedereen kan intekenen. Voor de eerste oproep daagden 15 kandidaturen op. De tweede leverde er slechts 11 op maar van dan af ging het beter: 26 dossiers voor de derde oproep, 25 oproep voor de vierde en zelfs 38 dossiers voor de laatste oproep. Met deze 5e oproep keerde het Pendelfonds in totaal 2 miljoen euro uit aan 16 bedrijven. Daardoor zullen 3.115 werknemers in de toekomst minstens voor 75% van hun woon-werkverkeer de wagen thuis laten.

De gunstige evolutie wijst volgens Keulen op een groeiend bewustzijn over een goede mobiliteit, bij burgers en bedrijven. “Iedereen staat steeds vaker in de file. Anderzijds lopen alle grote werken die oplossingen kunnen bieden vertraging op wegens de vele procedures of doordat de Vlaamse regering geen knopen doorhakt”, zegt Keulen.

Maar de cijfers leggen ook grote verschillen bloot tussen de projecten: “Het gemiddelde subsidiebedrag voor één werknemer die bereid is de wagen thuis te laten, ligt op 646,89 euro. Bij het goedkoopste project ligt dit bedrag op 198,95 euro en bij het duurste project op liefst 3.058,68 euro.”

Marino Keulen: “Het lijkt me raadzaam dat de minister deze grote verschillen betrekt bij de evaluatie die ze plant. Immers in de toekomst gaan er meer aanvragen komen en zal het te behalen rendement een belangrijke rol spelen zeker als er meer aanvragen komen dan er geld beschikbaar is!”

In bijlage vindt u zowel vraag, antwoord als een overzichtstabel terug.
Bekijk hier het artikel in het belang van Limburg van maandag 6 juni 2011.