Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 juni 2011

LED-verlichting autowegen blijft in het donker steken

30/06/2011 - In een resolutie stellen Open Vld en Groen! samen voor om een proefproject te starten voor LED-verlichting langs autosnelwegen in Vlaanderen. Deze namiddag werd de resolutie in het Vlaams Parlement toegelicht door Sas van Rouveroij en Marino Keulen (Open Vld).

Met de resolutie willen de ondertekenaars Vlaanderen ervaring laten opdoen met LED-verlichting via een proefproject. Dat project sluit bovendien perfect aan op het verlichtingsplan dat minister Hilde Crevits vandaag heeft voorgesteld. Sas van Rouveroij : "Ervaring uit Nederland, waar de eerste autosnelweg ter wereld met LED-verlichting ligt, leert dat over een afstand van 7 kmjaarlijks 180.000 kWh kan bespaard worden. Dat komt overeen met 50 huishoudens. Bovendien levert dit Nederland een positief imago op als vooruitstrevende regio."

In de commissie kreeg de resolutie van Open Vld en Groen! de steun van LDD maar CD&V, SP.A, N-VA en VB stemden ze weg.

"Waar Nederland reeds denkt aan de toekomst moeten we vaststellen dat men in Vlaanderen, in ieder geval toch deze meerderheid, niet zo vooruitstrevend is. De meerderheid zegt wel steeds dat ze van Vlaanderen een innovatieve regio wil maken. Maar na de woorden blijven de daden ook hier achterwege", aldus Marino Keulen.