Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 3 juni 2011

Interimarbeid zegen voor Limburg

03/06/2011 - Voor meer dan één op vier mensen die werken via interim is dit binnen 3 maanden hun toegangsticket naar een vast contract blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam. Nog een vaststelling is dat in Limburg in verhouding interimarbeid beter aanslaat dan in de rest van Vlaanderen.

Marino Keulen : "Als je start met een interimcontract heb je 26% kans dat dit uitmondt in een vast contract na drie maanden. Dit blijkt uit VDAB-cijfers van 220.375 niet-werkende werkzoekenden in december 2009 waarvan er er 43.406 in 2010 een interimcontract hadden. Van de groep die na 1 maand nog aan het werk is, is 10,34% aan het werk met een vast contract. Na 3 maanden is dit aandeel opgelopen tot 26,81%."

Daarnaast is na 3 maanden 57,91% nog steeds aan de slag via interimarbeid wat betekent dat samen met diegenen die na 3 maanden een vast contract kregen dankzij hun start via interim er in totaal 84,72% nog steeds aan het werk is. Dit percentage is ongeveer even hoog als het aantal dat via een vast contract start en de proefperiode overleeft.

Volgens Marino Keulen is interimarbeid heel belangrijk voor regio's die veel laaggeschoolde werklozen hebben zoals in de provincie Limburg. Immers bijna de helft van de uitzendkrachten zijn laaggeschoold (46,42%), 39,97% is middengeschoold en 13,61% is hooggeschoold.

Dit blijkt ook uit de berekeningen van volksvertegenwoordiger Keulen die aantonen dat Limburg in verhouding tot haar bevolkingsaantal eigenlijk iets meer dan 25% van de interimmers in 2010 voor haar rekening neemt. Bovendien is de daling van het aantal werklozen in Limburg groter dan in een andere provincie in Vlaanderen.

Marino Keulen : "Interimarbeid mag dus niet onderschat worden als kansen krijgen om je te bewijzen op de arbeidsmarkt en zo een vast contract binnen te halen. Onder meer via interimarbeid is Limburg goed op weg om één van de betere regio's van Vlaanderen te worden!"

In bijlage kan u de vraag en het antwoord met cijfergegevens alsook een berekeningsbestand terug vinden.