Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 2 mei 2011

In 2011 overal vangplanken voor de motorrijders

02/05/2011 - Vlaanderen stapt mee in de doelstellingen van het nieuwe Europees verkeersveiligheidsplan. Dit plan wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 halveren tegenover 2010. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vindt het alvast erg positief dat in 2011 op alle gevaarlijke locaties vangplanken voor motorrijders geplaatst zullen zijn.

In de groep van de verkeersslachtoffers zijn de motorrijders nog steeds oververtegenwoordigd, zeker als het gaat over het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers. In 2009 waren er 842 dodelijke slachtoffers en 7.686 dodelijk (gewonden die overlijden kort na het ongeval of binnen de 30 dagen na het ongeval) en zwaargewonden in het wegverkeer waarvan respectievelijk 127 ofwel 15,1% dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en 1.035 ofwel 13,5% dodelijk en zwaargewonden bij de motorrijders(*). De reden hiervoor is dat een motorrijder niet zozeer in levensgevaar komt als hij of zij valt, maar wel als hij of zij bij een ongeval tegen een voorwerp terechtkomt. Daarom is het plaatsen van vangplanken op verschillende gevaarlijke locaties van levensbelang.

In april 2010 confronteerde Marino Keulen de bevoegde Vlaamse minister Hilde Crevits met deze problematiek. Zij beloofde er in 2010 en 2011 prioriteit aan te geven.

Marino Keulen vroeg zowel vorig jaar als onlangs de minister naar een stand van zaken. Eind 2010 hadden 114 van de 185 locaties, ofwel 61,62%, hun vangplank gekregen. De plaatsing op de resterende 71 locaties zou afgerond worden tegen eind 2011. De kost daarvoor wordt op 2.000.000 euro geraamd.

Naargelang de provincie zijn er grote verschillen. In de provincie Limburg moesten slechts 12 vangplanken geplaatst worden. In de provincie Oost-Vlaanderen dienden nog 65 locaties aangepast te worden. In 2010 werd in de provincies Limburg (83%), Vlaams-Brabant (73%) en Oost-Vlaanderen (71%) het meeste vooruitgang geboekt.

In aanvulling op het persbericht " " hierbij de volgende bijlagen :
  • De twee vragen en twee antwoorden waarop dit persbericht gebaseerd is en waarin u elke nog uit te voeren locatie kan terug vinden.
  • Een excel met de aantallen per provincie en percentuele verdeling.