Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 21 april 2011

VDAB-transmissies naar RVA - Opvolging

21/04/2011 - Blijkbaar beschikt de VDAB niet over gegevens wat er met de dossiers gebeurt die overgezonden zijn voor transmissie of wat het effect van de transmissie is.

Nochtans werd er op 30 april 2004 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de VDAB en de RVA betreffende gegevensuitwisseling. Voormalig minister van Werkgelegenheid, Frank Vandenbroucke, verklaarde in het parlement betreffende dit samenwerkingsakkoord en de gegevens uitwisseling het volgende:

“Ten derde is er de terbeschikkingstelling van federale informatie over de uitstroom van de werklozen naar een tewerkstelling aan de gewestelijke instellingen. De VDAB heeft in uitvoering van dit samenwerkingsakkoord onmiddellijk de nodige juridische en technische stappen gezet om deze complexe gegevensstroom te realiseren. Sinds maart 2005 is de technische koppeling tussen de VDAB- en de RSZ-Dimona-databanken volledig gerealiseerd. Vanaf dat ogenblik kon men starten met het systematisch opladen van de informatie op persoonsniveau. Vanaf augustus 2005 zijn alle persoonsdossiers in de VDAB-databanken effectief gekoppeld aan de RSZ-Dimona-databank. Alles wordt dus geïmplementeerd.”

Lees hier de volledige vraag en het antwoord van de minister.