Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 6 april 2011

Geen jacht op de dieselrijders

06/04/2011 - De vier milieuministers van de gewesten en de federale regering zijn het eens geworden om de dieselrijders aan te pakken omdat dieselvoertuigen erg schadelijk zouden zijn voor het milieu. Open Vld dringt aan op omzichtigheid. ‘Het is nogal hypocriet om de dieselrijders aan te pakken, nadat het beleid hen jarenlang heeft ondersteund’, zegt Marino Keulen.

Open Vld is het eens met de milieudoelstellingen inzake CO2- en andere vervuilende emissies waar dieselmotoren slechter op zouden scoren dan benzinemotoren. Jarenlang werden dieselvoertuigen echter ondersteund, door lagere accijnzen of overheidskortingen op de aankoopfactuur van auto’s met een lage CO2-emissie.

Marino Keulen dringt aan op voorzichtigheid bij het uitwerken van maatregelen tegen de dieselrijders. ‘Vooraleer ingrijpende beslissingen te nemen, moet er goed overlegd worden met de automobiel- en transportsector’, zegt Keulen. Het is volgens Keulen al te gemakkelijk om zich te concentreren op de dieselrijders als doelwit, terwijl ook veel andere sectoren verantwoordelijk zijn voor vervuilende emissies op het vlak van fijn stof.

De milieuministers willen ook maatregelen om het aantal bedrijfswagens (vaak diesels) en door de werkgevers betaalde tankkaarten, te verminderen. Ook hier steekt Marino Keulen een waarschuwende vinger op. ‘Bedrijfswagens en tankkaarten werden indertijd ingevoerd om werknemers te belonen met een extralegaal voordeel dat voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker is dan een loonsverhoging. Maatregelen die dit terugdringen kunnen niet zonder compensatie met een ander belastingvoordeel of lastenverlaging’, stelt Keulen. ‘Als de milieuministers zonder compensaties gevolgd worden met hun plan om de bedrijfswagens en tankkaarten aan te pakken, is het de werkende klasse die de rekening betaalt’.

Open Vld stelt een volledig nieuw stelsel van ecofiscaliteit voor het autogebruik voor (zowel voor de BIV als voor de jaarlijkse verkeersbelasting), op basis van een ecoscore die alle milieuvervuilende componenten in rekening brengt.