Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 31 maart 2011

Keulen betreurt stilzitten Smet inzake joodse scholen

31/03/2011 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) betreurt het dat Onderwijsminister Pascal Smet al maandenlang weigert na te gaan of de berichten kloppen over censuur in joodse scholen die door Vlaanderen worden gesubsidieerd.


“Transparantie is de beste manier om de polemiek die ontstaan is naar aanleiding van de klachten over censuur op de Joodse scholen te stoppen”, zegt Marino Keulen. “Als deze klachten onwaar zijn, schaden ze de joodse gemeenschap. Als ze gegrond zijn, moet er ingegrepen worden.”

Keulen betreurt dat minister Smet blijft stilzitten en zich verschuilt achter het feit dat hij en zijn administratie nog geen formele klacht hebben ontvangen. Nochtans zijn er de voorbije maanden talloze krantenberichten over de zaak verschenen en kwamen getuigen met naam en toenaam de censuur aanklagen in het VRT-programma Koppen. Keulen zelf stelde over de aangelegenheid al talrijke vragen in het Vlaams Parlement.

”De Joodse scholen zijn trouwens vragende partij voor een doorgedreven en op correcte wijze uitgevoerde inspectie. Alleen zo kunnen zij zich van alle verdachtmakingen ontdoen”, aldus Keulen. “Vlaanderen stopt veel geld in onderwijs zodat onze kinderen een goede en doorgedreven opleiding genieten en voorbereid worden om op alle terreinen mee te kunnen in onze samenleving. Als wij onze kinderen zo’n toekomst willen geven, moet iedere school in Vlaanderen die beroep doet op subsidies, zich houden aan de leerplannen en eindtermen”, besluit Keulen.