Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 4 maart 2011

Cijfers bedienaars van de eredienst en inburgering

04/03/2011 - Ik ondervroeg Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, over het aantal buitenlandse bedienaars van de erkende erediensten die zich na migratie in Vlaanderen kwamen vestigen en hoeveel hiervan een inburgeringscursus gevolgd hadden. 

Er waren in totaal 19 bedienaars waarvan er 11 een inburgeringsattest behaalden. De overige bedienaars hebben hun inburgeringstraject beëindigd zonder een attest te behalen of zijn nog bezig met hun inburgeringstraject.

Mijn vraag en antwoord van Minister Bourgeois.