Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 31 maart 2011

Keulen betreurt stilzitten Smet inzake joodse scholen

31/03/2011 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) betreurt het dat Onderwijsminister Pascal Smet al maandenlang weigert na te gaan of de berichten kloppen over censuur in joodse scholen die door Vlaanderen worden gesubsidieerd.


“Transparantie is de beste manier om de polemiek die ontstaan is naar aanleiding van de klachten over censuur op de Joodse scholen te stoppen”, zegt Marino Keulen. “Als deze klachten onwaar zijn, schaden ze de joodse gemeenschap. Als ze gegrond zijn, moet er ingegrepen worden.”

Keulen betreurt dat minister Smet blijft stilzitten en zich verschuilt achter het feit dat hij en zijn administratie nog geen formele klacht hebben ontvangen. Nochtans zijn er de voorbije maanden talloze krantenberichten over de zaak verschenen en kwamen getuigen met naam en toenaam de censuur aanklagen in het VRT-programma Koppen. Keulen zelf stelde over de aangelegenheid al talrijke vragen in het Vlaams Parlement.

”De Joodse scholen zijn trouwens vragende partij voor een doorgedreven en op correcte wijze uitgevoerde inspectie. Alleen zo kunnen zij zich van alle verdachtmakingen ontdoen”, aldus Keulen. “Vlaanderen stopt veel geld in onderwijs zodat onze kinderen een goede en doorgedreven opleiding genieten en voorbereid worden om op alle terreinen mee te kunnen in onze samenleving. Als wij onze kinderen zo’n toekomst willen geven, moet iedere school in Vlaanderen die beroep doet op subsidies, zich houden aan de leerplannen en eindtermen”, besluit Keulen.

dinsdag 29 maart 2011

Strooidiensten nog steeds actief

29/03/2011 - Ondanks het lenteweer wordt er plaatselijk nog gestrooid. Zo werd er zondagnacht gestrooid in Hasselt en Sint-Truiden. "Zolang het nodig is, kunnen de strooidiensten op pad worden gestuurd tot eind april", aldus Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Dit is schieten met een kanon op een mug", reageert Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).

"Dit lijkt me schieten met een kanon op een mug", reageert Vlaams parlementslid Marino Keulen, die de voorbije maanden in het parlement heel wat kritische vragen stelde over het strooizoutbeleid in Vlaanderen. "In tijden van besparingen lijkt me dit geen goed beleid, temeer omdat de meeste automobilisten hun winterbanden al hebben vervangen. Ik ga de minister er alleszins over ondervragen."

Lees hier het volledige artikel in HBVL.

zaterdag 19 maart 2011

Marino ondervraagt minister Crevits over de flitspalen...

19/03/2011 - In Vlaanderen staan er ongeveer 1.400 flitspalen op een 675-tal flitspaallocaties. Een heel deel van deze flitspalen dient om snelheidsovertredingen mee vast te stellen. 


Om een rechtsgeldige vaststelling te kunnen doen, moeten deze meettoestellen om de twee jaar geijkt worden. Normaal gezien wordt er nu standaard op de PV’s een melding gedaan van de datum van de ijking van het toestel.

Zie hier de vraag van Marino Keulen en het antwoord van minister Hilde Crevits.

vrijdag 18 maart 2011

Burger is slachtoffer van slecht strooizoutbeleid

18/03/2011 - Marino Keulen stelt vragen bij de handelswijze van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Volgens Keulen ging het AWV verschillende keren in de fout bij de aankoop van extra strooizout.

Lees hier het persartikel in HBVL.

donderdag 10 maart 2011

Vlaanderen kreeg 224 km nieuw fietspad in 2010

10/03/2011 - Vlaanderen kreeg in 2010 224 kilometer nieuw fietspad. Voor het eerst werden in 2010 de budgetten voor de aanleg van fietspaden helemaal benut. ‘Eindelijk slaagt de overheid erin de broodnodige fietspaden waarvoor in financiële middelen is voorzien, ook te verwezenlijken’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

Via module 13 kunnen steden en gemeenten fietspaden aanleggen die mee betaald worden door het Vlaams Gewest. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt fietspaden aan. In 2009 lukte het niet om het volledige budget voor module 13 en dat van AWV volledig op te gebruiken en om te zetten in fietspaden. Marino Keulen : "Eigenlijk onbegrijpelijk als je weet dat er nog zo veel wegen dringend fietspaden nodig hebben. Daarom werd dit probleem in het Vlaams Parlement bij de minister aangekaart. En met gunstig resultaat: het budget voor 2010 werd wel volledig opgebruikt!"

In 2010 was de provincie Oost-Vlaanderen koploper met 76,5 km fietspad. Daarna kwam de provincie Antwerpen met 65,57 km. Op de derde plaats staat de provincie Vlaams-Brabant met 42,24 km, dan volgt de provincie West-Vlaanderen met 25,52 km en als laatste komt de provincie Limburg met slechts 14,45 km. In totaal kwam er 224,28 km fietspad in één jaar tijd bij of op twee kilometer na de afstand van Lanaken tot Oostende.

In geld betekent dit dat er in 2010 voor 70,91 miljoen euro ofwel € 315.183 per km fietspad werd geïnvesteerd in veiliger verkeer voor onze fietsers. Marino Keulen vindt investeren in fietspaden nuttig. “Maar als belastingbetaler die mee voor deze fietspaden heeft betaald, verwacht ik ook dat de fietsers deze fietspaden gebruiken en niet op de openbare weg rijden”, zegt hij.

Marino Keulen : "De score van de provincie Limburg verwondert mij niet omdat wij in onze provincie al veel fietspaden hebben. Mijn provincie is gekend als de fietsprovincie bij uitstek. Toch kwam er in de fietsprovincie van Vlaanderen weer fietspad bij wat betekent dat men in Limburg hierin blijft geloven en investeren."

maandag 7 maart 2011

Verwijlinteresten openbare werken meer dan twee miljoen euro

07/03/2011 - In 2010 betaalde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 2,39 miljoen euro verwijlinteresten. Hoewel de verwijlinteresten dalen ten opzichte van de voorgaande jaren, liggen ze volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen nog veel te hoog.


Er zijn veel parameters om na te gaan of een overheid haar eigen huishouden als goede huisvader beheert. Een goede graadmeter vormen de verwijlinteresten: ze geven aan of de facturen wel tijdig betaald worden. Marino Keulen : "Een goede huisvader betaalt zijn rekeningen op tijd. Wie dat niet doet, draait op voor de kosten, riskeert boetes of moet verwijlinteresten betalen. Ik vind het normaal dat als de overheid van de burgers verwacht dat ze tijdig de rekeningen betalen, zij zelf, die tenslotte maar kan functioneren met het geld van de belastingbetalers, ook het voorbeeld moet geven. De verwijlinteresten die de overheid in 2010 moest betalen, bedroegen 8% van het verschuldigde bedrag."

AWV betaalde in 2010 meer dan duizend (1.067) facturen niet op tijd. Dit resulteerde in een verwijlinterest van € 2.390.612,85. Dat was een lichte daling in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Maar volgens Marino Keulen moeten we niet te vlug victorie kraaien: "Buiten het feit dat 2,39 miljoen euro nog altijd veel te veel is, blijkt dat er op het einde van 2010 nog facturen openstonden voor niet minder dan 6,8 miljoen euro ofwel 6,9% van het totale factuurbedrag van 2010. Als dit de trend is voor 2011 dan gaan we terug naar een stijging!"

Volgens Marino Keulen moeten we ook opletten dat er geen gewenning optreedt want we zijn nu blijkbaar al blij met een verlaging ten opzichte van de voorbije jaren. Maar 2,39 miljoen euro blijft nog altijd ontzettend veel geld. “Als een gemiddelde burger in Vlaanderen op dezelfde wijze zijn financiën zou beheren, betaalt hij 2,4% verwijlinteresten op zijn jaarinkomsten (gemiddeld per Vlaming 16.199 euro), wat een bedrag van 393,42 euro per persoon vertegenwoordigt. En dat lijkt me voor elke goede huisvader toch een hoog bedrag”, besluit Keulen.

vrijdag 4 maart 2011

Cijfers bedienaars van de eredienst en inburgering

04/03/2011 - Ik ondervroeg Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, over het aantal buitenlandse bedienaars van de erkende erediensten die zich na migratie in Vlaanderen kwamen vestigen en hoeveel hiervan een inburgeringscursus gevolgd hadden. 

Er waren in totaal 19 bedienaars waarvan er 11 een inburgeringsattest behaalden. De overige bedienaars hebben hun inburgeringstraject beëindigd zonder een attest te behalen of zijn nog bezig met hun inburgeringstraject.

Mijn vraag en antwoord van Minister Bourgeois.