Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 2 februari 2011

Huidige Mobiliteitsplan Vlaanderen in de file

02/02/2011 - De Vlaamse overheid heeft de intentie een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen op te stellen. Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) hoopt dat de realisatie van het nieuwe plan vlotter zal lopen dan het bestaande waar nog 26 missing links niet weggewerkt zijn. Dit blijkt uit het antwoord dat Marino Keulen kreeg van Vlaams minister Crevits.

De Vlaamse regering heeft het huidige Mobiliteitsplan Vlaanderen op 17 oktober 2003 principieel goedgekeurd. Het plan ″Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen″ bevat beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse regering en bestrijkt een korte (tot 2007) en een middellange tijdshorizon (tot 2012). Over twee jaren loopt de middellange tijdshorizon af en een stand van zaken is dus aan de orde want er liggen nog veel werven te wachten om opgestart te worden. Maar ook vooruitkijken naar de toekomst is noodzakelijk om nieuwe missing links tijdig in kaart te brengen.

Marino Keulen verduidelijkt : "Als we de huidige nog niet gerealiseerde projecten optellen komen we aan 26 Missing links en 2 bottlenecks. Deze blijken zeker niet de kleinste dossiers te zijn zoals de Noord-Zuid Limburg, de Noord-Zuid Kempen, de Oosterweelverbinding, ... Er is dus nog veel werk aan de winkel en de nieuwe missing links, zoals de aansluiting van Sint-Truiden en omgeving met de E40 in Wallonië om maar één voorbeeld te nemen, dienen zich al aan.".

"Het volgende mobiliteitsplan Vlaanderen dient dan ook rekening te houden met alle toekomstige noden en moet onmiddellijk gevolgd worden door een Masterplan om tot realisaties te komen. We kunnen wel veel plannen opmaken maar het realiseren is wat telt!" besluit Marino Keulen.

Vraag en antwoord in bijlage.