Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 23 februari 2011

"De Lijn weigert af te zien van betalend bellen"

23/02/2011 - "Ondanks een jaardotatie van 840 miljoen euro weigert De Lijn om betalend bellen voor informatie kosteloos te maken." Dat zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld). "Dit is ontoelaatbaar, temeer omdat De Lijn de wereldkampioen is in gratis abonnementen: 1,4 van de 1,8 miljoen abonnementen genereren geen inkomsten."

Lees hier het volledige artikel.

woensdag 9 februari 2011

Waterbeheersing: Kanaal Brussel-Charleroi

09/02/2011 - We zijn midden november 2010 allemaal getuige geweest van waartoe een langdurige en massale regenval kan leiden. De lager gelegen gebieden kregen het hard te verduren. De schade loopt in de miljoenen, het menselijk leed is groot maar gelukkig hebben we ook kunnen zien hoe mensen solidair kunnen zijn en hun medemens bijspringen. Maar ook de hulpdiensten hebben zich van hun beste kant getoond en zij allemaal verdienen onze lof en respect.

Sommige zaken zijn bijna niet te vermijden en de hoeveelheid water die de beken, bekkens, rivieren, afwateringen, … te verwerken kregen was uitzonderlijk. Het debiet in rivieren kunnen we proberen te regelen maar we zijn er nooit volledig meester over, waardoor het onvermijdbaar is dat de rivieren buiten hun oevers treden of hun dijken overschrijden.

Wat betreft de kanalen hebben we echter wel de volledige controle over de aan- en afvoer van water. Nochtans konden we vaststellen dat op 14 november 2010 de dijken van het kanaal Brussel-Charleroi overstroomden. Door de grote hoeveelheid water die wegstroomde, vreesde men eerst zelfs dat er sprake was van een dijkbreuk. Gelukkig is het niet zover gekomen maar toch vielen zowel Beersel als Sint-Pieters-Leeuw ten prooi aan het kanaalwater.

De oorzaak is niet bekend en hiervoor moet stroomopwaarts en stroomafwaarts gekeken worden. Werden er sluizen te vroeg en/of te ver opengezet of werden er sluizen te laat of niet voldoende opengezet?

Bekijk in bijlage mijn volledige vraag hierover en het antwoord van de minister.

woensdag 2 februari 2011

Huidige Mobiliteitsplan Vlaanderen in de file

02/02/2011 - De Vlaamse overheid heeft de intentie een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen op te stellen. Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) hoopt dat de realisatie van het nieuwe plan vlotter zal lopen dan het bestaande waar nog 26 missing links niet weggewerkt zijn. Dit blijkt uit het antwoord dat Marino Keulen kreeg van Vlaams minister Crevits.

De Vlaamse regering heeft het huidige Mobiliteitsplan Vlaanderen op 17 oktober 2003 principieel goedgekeurd. Het plan ″Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen″ bevat beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse regering en bestrijkt een korte (tot 2007) en een middellange tijdshorizon (tot 2012). Over twee jaren loopt de middellange tijdshorizon af en een stand van zaken is dus aan de orde want er liggen nog veel werven te wachten om opgestart te worden. Maar ook vooruitkijken naar de toekomst is noodzakelijk om nieuwe missing links tijdig in kaart te brengen.

Marino Keulen verduidelijkt : "Als we de huidige nog niet gerealiseerde projecten optellen komen we aan 26 Missing links en 2 bottlenecks. Deze blijken zeker niet de kleinste dossiers te zijn zoals de Noord-Zuid Limburg, de Noord-Zuid Kempen, de Oosterweelverbinding, ... Er is dus nog veel werk aan de winkel en de nieuwe missing links, zoals de aansluiting van Sint-Truiden en omgeving met de E40 in Wallonië om maar één voorbeeld te nemen, dienen zich al aan.".

"Het volgende mobiliteitsplan Vlaanderen dient dan ook rekening te houden met alle toekomstige noden en moet onmiddellijk gevolgd worden door een Masterplan om tot realisaties te komen. We kunnen wel veel plannen opmaken maar het realiseren is wat telt!" besluit Marino Keulen.

Vraag en antwoord in bijlage.