Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 19 januari 2011

Open VLD bekommerd om belastingsverhoging

19/01/2011 - De drie gewesten in België zijn het eens geraakt over de invoering van een tolsysteem voor weggebruikers. Een akkoord hierover werd door de Waalse minister van Begroting en Financiën bekendgemaakt.

De Vlaamse regering bevestigt het akkoord, dat ze echter nog moet goedkeuren. Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Annick De Ridder vrezen voor een nieuwe lastenverhoging.

‘Onze eerste bekommernis gaat uit naar de portemonnee van de gezinnen en de lasten voor onze bedrijven’, zegt Marino Keulen. ‘Het akkoord, weze het nu een kilometerheffing, een wegenvignet of een tolsysteem, mag voor Open Vld het globale lastenplaatje voor bedrijven of gezinnen niet duurder maken dan vandaag’, stelt Annick De Ridder. ‘De concurrentiepositie van onze transportsector mag door de nieuwe regeling geen schade ondervinden’, aldus beide liberalen in een eerste reactie.