Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 25 januari 2011

Europa betaalt bijna 60 miljoen voor Vlaamse Infrastructuurwerken

25/01/2011 - Acht lopende Vlaamse infrastructuurdossiers worden substantieel mee gefinancierd met Europees geld. In totaal gaat het om een bedrag van 59,1 miljoen Euro. Het is belangrijk dat de Vlamingen dit weten, zegt Marino Keulen, de perceptie over Europa is vaak te negatief. De Vlaamse regering moet bovendien alle aandacht besteden aan de mogelijkheden om op Europese middelen beroep te doen, en ook de lokale besturen daarbij ondersteunen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vroeg bij Minister Crevits op voor welke infrastructuurdossiers zij kon gebruik maken van Europese co-financiering. Het gaat om acht dossiers die in uitvoering zijn en een negende dat in 2012 van start gaat.

Alleen al in het Project Seine-Scheldeverbinding investeert investeert Europa 46 miljoen euro op Vlaamse bodem. Maar ook in zeven andere dossiers neemt Europa een dikke 20% van de factuur voor haar rekening. De Europese co-financiering voor deze dossiers beloopt een totaal van 59,1 miljoen euro, of gemiddeld zowat 21% van de totale kostprijs. Voor nog vijf andere projecten is Europese co-financiering aangevraagd. (Zie de bedragen per project in bijdrage).

Marino Keulen vindt het belangrijk deze bedragen bekend te maken. In ons land regeert te vaak een negatieve perceptie van Europa. Voor de meeste Vlamingen blijft Europa een ver van mijn bed show. En collega politici verwijzen het liefst naar Europa als ze bepaalde onpopulaire beslissingen moeten verantwoorden. Zelden wordt er op gewezen dat Europa ook investeert in onze regio. Vlaanderen heeft de ambitie het logistieke hart van Europa te zijn. Het is goed dat Vlamingen ook weten dat Europa daarin investeert.

Marino Keulen wijst er ook op dat ook lokale besturen voor heel wat van hun projecten beroep kunnen doen op Europese co-financiering. Heel wat steden en gemeenten hebben al de weg gevonden. Maar het is belangrijk dat de Vlaamse regering voor haar eigen projecten, en in ondersteuning van de lokale besturen nog méér aandacht gaat besteden aan de mogelijkheden van Europese co-financiering. Dit is absoluut een onderdeel van het goed bestuur, zegt Marino Keulen, het zou een ramp zijn niet alle Europese steun te bekomen waarop we recht hebben.

Keulen wijst er op dat de Vlaamse budgetten voor infrastructuur dankzij de Europese steun uiteindelijk met zo’n zestig miljoen Euro gegroeid zijn. “Op die manier helpt Europa eigenlijk letterlijk onze bruggen te bouwen en onze putten in het wegdek te vullen”.

In bijlage de bekomen cijfergegevens. (vraag & antwoord)