Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 29 december 2010

Nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen (2)

29/12/2010 - Als België het vorig jaar beter deed in het aantrekken van buitenlandse investeringen was dit vooral te danken aan Wallonië. Waar vroeger de verhouding 62/38 was tussen Vlaanderen en Wallonië is nu de verhouding 44/56. Vlaams parlementslid Marino keulen (Open Vld) : "Er scheelt iets aan de manier waarop Vlaanderen investeerders aantrekt. Wat we zelf doen, doen we blijkbaar niet altijd beter!".

Naar aanleiding van een aantal berichtgen in 2009 en 2010 ondervroegVlaams Parlementslid Marino Keulen meermaals de Vlaamse minister-president over de cijfers en de inspanningen die de Vlaamse regering deed om het tij te keren. De FIT (Flanders Investment and Trade) behandelt jaarlijks ongeveer een 500 dossiers om buitenlandse investeringen aan te trekken. In 2009 werden 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten gewonnen voor Vlaanderen waarbij er slechts 14 (12%) richting de provincie Limburg gingen die qua beschikbare gronden en arbeidsreserve nochtans de meest aantrekkelijke regio dient te zijn. FIT was actief betrokken bij 41 van deze nieuwe projecten (36%).

De spreiding van de 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten over de verschillende provincies ziet er als volgt uit: 47 in Antwerpen, 14 in Limburg, 22 in Oost-Vlaanderen, 22 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 over meerdere provincies gespreid. Van deze 115 projecten waren er 52 greenfield investeringsprojecten (projecten waar geen sanering voor nodig was en die op bruikklare gronden gestart zijn), 33 uitbreidingsinvesteringen, 30 fusies en overnames, 12 bedrijven ontvingen strategische en/of opleidingssteun van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 11.061.765,98 euro en dit alles was samen goed voor de creatie van 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als we naar de vorige jaren kijken zakt Vlaanderen in de rankings maar Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde beterschap en rekent op zijn nieuw industrieel beleid. Marino Keulen : "Het is te hopen dat het niet bij het zoveelste mooie plan blijft. Na meer dan een jaar hameren op dit probleem ben ik al blij dat men eindelijk het probleem onderkent. Na de woorden nu nog de daden!".

In bijlage vindt u de vraag en het antwoord met daarin de gegevens waarop dit bericht werd opgemaakt.

De cijferverhouding is geen percentageverhouding. De cijfers 64 (voor Vlaanderen) en 56 (voor Wallonië) dienen dus niet opgeteld te worden maar zijn een vaststelling van het aantal investeringen in Vlaanderen tov het aantal investering in Wallonië volgens de berekeningen van Ernst & Young.