Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 16 november 2010

Kilometerheffing voor vrachtwagens schaadt Vlaamse welvaart

16/11/2010 - Open Vld wil ook buitenlandse personenwagens laten betalen voor onderhoud Vlaamse wegen. 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel willen tegen het einde van het jaar een akkoord bereiken over een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Voor Open Vld lijkt dit vreselijk gecompliceerd. Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Sas van Rouveroij vrezen voor een nieuwe lastenverhoging en schade voor de Vlaamse welvaart.

De aankondiging van de drie gewestregeringen doet bij Open Vld de wenkbrauwen fronsen. Het Vlaams regeerakkoord spreekt immers enkel over een kilometerheffing voor vrachtwagens, waarbij per gereden kilometer wordt betaald. De Waalse regering verkiest een wegenvignet, een forfaitair bedrag dat toegang verleent tot onze wegen. En Brussel heeft al inkomsten uit een eurovignet voor vrachtwagens. ‘Het compromis heeft alles gewoon bij elkaar geklutst en dreigt nu een wangedrocht te worden waar we allemaal slechter van worden’, aldus Marino Keulen.

Voor Marino Keulen en Sas van Rouveroij moet een compromis eenvormig en duidelijk zijn en aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste mag de invoering van welke regeling ook geen economische schade berokkenen aan de Vlaamse welvaart. 'Nu een kilometerheffing invoeren zonder Nederland is slecht voor onze havens, voor onze transportsector, kortom voor onze welvaart', stelt Keulen.

Ten tweede kan Open Vld zich enkel verzoenen met een wegenvignet als de verkeersbelasting kan worden afgeschaft. 'Het wegenvignet moét fiscaal neutraal zijn voor de Belgische automobilist', zegt Van Rouveroij. Ten derde moeten de buitenlandse personenwagens in de regeling mee betalen voor het onderhoud en de schade aan de Vlaamse wegen. 'De helft van de voertuigen op onze wegen is afkomstig uit het buitenland', legt Van Rouveroij uit. 'En tenslotte vinden wij dat de netto opbrengst van de nieuwe regeling gereserveerd moet worden voor het onderhoud van onze wegen, dat dringend nood heeft aan een inhaalbeweging' besluiten de Vlaamse volksvertegenwoordigers.