Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 25 november 2010

Autoverzekeraars mogen gebruikers niet dubbel laten betalen

25/11/2010 - Marino Keulen (Vlaams Parlementslid Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de stijging van de autoverzekeringspremies. Deze zou te wijten zijn aan de slechte staat van het wegennet en de daaruit volgende schadeclaims. Uit het antwoord bleek dat de Vlaamse overheid dit jaar reeds 1,5 miljoen euro betaalde aan de verzekeringsmaatschappijen. Tegen eind 2010 zal dat bedrag naar alle verwachtingen de kaap van de 2 miljoen overschrijden. De vraag rijst of er nu eigenlijk niet dubbel betaald wordt? Eenmaal door de verzekerde en eenmaal door het Vlaams Gewest. Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, vraagt een analyse van de prijsontwikkeling van de premies door het Prijzenobservatorium.

Door de slechte staat van onze wegen liepen veel wagens schade op die vaak verhaald werd op de verzekeringsmaatschappijen. Omdat de kosten te fel opliepen, verhoogden zowat alle maatschappijen hun premies in de eerste helft van dit jaar. Toen vorige maand een nieuwe prijsverhoging werd aangekondigd, ondervroeg Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken over een mogelijke financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid om zo een nieuwe stijging voor de gebruiker te vermijden. Uit het antwoord bleek echter dat de verzekeringsmaatschappijen al lang schadeclaims indienen bij het Vlaamse Gewest.
  • 2005 : 934 dossiers
  • 2006 : 878 dossiers
  • 2007 : 812 dossiers
  • 2008 : 764  dossiers
  • 2009 : 888 dossiers
  • 2010 : 1.575 dossiers tot en met 31/10/2010
Dit jaar verdubbelde het aantal dossiers dus. Het Vlaams Gewest heeft dit jaar al 1,5 miljoen euro aan schadeclaims uitbetaald en men verwacht dat dit cijfer zal aandikken tot 2 miljoen tegen eind 2010.Marino Keulen : "Dit deed bij mij de wenkbrauwen fronsen want dit geeft de indruk dat de verzekeringsmaatschappijen hun financieel verlies aan de éne zijde doorrekenen aan de gebruikers door de premies te verhogen en aan de andere kant hun financieel verlies ook nog eens compenseren met belastinggeld van het Vlaams Gewest. Daarom heb ik Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, gecontacteerd om deze situatie aan hem voor te leggen."Vincent Van Quickenborne: “Ik heb ondertussen gevraagd aan het door mij opgerichte Prijzenobservatorium om een analyse te maken van de prijsontwikkeling van de premies die verzekerden betalen voor hun omniumverzekering. Op die manier kan op een objectieve manier worden nagegaan of deze premies op een concurrentiële en correcte manier evolueren.”