Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 16 september 2010

Sluikstorten blijft een doorn in het oog

16/09/2010 - Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar | Vorige vrijdag ontving ik het antwoord op mijn vraag aan minister Crevits betreffende het sluikstorten langs de gewestwegen. 

Wie regelmatig de op- en afritten van onze snelwegen gebruikt kan er niet naast kijken: de bermen liggen vol blikjes, flesjes, sigarettenpakjes papierproppen, plastic zakken etc. Sinds de jaren 1990 voert de Vlaamse overheid een campagne tegen sluikstorten.

Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar

In haar antwoord geeft de minister aan dat binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 257 ambtenaren in het bezit zijn van een legitimatiekaart om processen-verbaal op te stellen. Sinds het jaar 2000 werden er door hen 734 pv’s uitgeschreven: 533 keer ging het om betrapping op heterdaad en in 171 gevallen kon men de dader vatten na onderzoek ter plaatse en het terugvinden van persoonsgegevens. Een klein rekensommetje leert ons dat er door 257 ambtenaren, oorspronkelijk waren het er zelfs ongeveer 300, op 10 jaar tijd maar 734 pv’s zijn opgesteld, dat is 73,4 pv’s per jaar wat neerkomt op nauwelijks 0,3 processen-verbaal per ambtenaar per jaar. De conclusie is ontluisterend, er is vermoedelijk een deel van die 257 à 300 ambtenaren die nog nooit hun legitimatiekaart hebben gebruikt. Want, als elke ambtenaar minstens één keer per jaar zijn kaart gebruikt zou het aantal pv’s op 10 jaar tijd ergens tussen 2570 en 3000 moeten liggen oftewel 4 keer meer dan nu.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor opvolging van pv’s

Uit het antwoord van de minister blijkt ook dat voor een adequatere opvolging van de pv’s binnen AWV een proefproject gestart is waarbij de pv’s overgemaakt worden aan de GAS-ambtenaar van de gemeente (ambtenaren die moeten toezien op het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).

Verhoog de pakkans

Gelet op bovenstaande cijfers over aantallen pv’s en aantallen ambtenaren lijkt het mij verstandig dat de minister eerst de diensten eens doorlicht die pv’s mogen opstellen om zo te komen tot een (aanzienlijk) hoger aantal pv’s. Hoe hoger de kans op betrapping hoe minder men zal geneigd zijn om te sluikstorten!

Als bijlagen mijn vraag aan en het antwoord van de minister.