Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 14 september 2010

Schaarste leidt tot creativiteit

14/09/2010 - Gehuurd patrimonium van de Vlaamse Overheid | Je leeft naargelang je inkomen” is een bekende uitspraak. Net zoals “Schaarste leidt tot creativiteit”. Iets wat de federale overheid gaat toepassen in verband met de huur van overheidsgebouwen maar vooral wat tot voorbeeld kan dienen voor de Vlaamse overheid.

De federale overheid maar ook de Vlaamse overheid huurt tal van gebouwen waar een grote kostprijs tegenover staat. Momenteel is er veel aanbod op de huurmarkt, vooral in Brussel. Sinds lang kan men spreken van een duidelijk overaanbod. Dit lijkt dan ook het uitgesproken moment om opnieuw te onderhandelen over de huurcontracten. Het tijdvenster waarin dit kan is beperkt, de crisis en het overaanbod blijven niet eeuwig duren, waardoor er dan ook nu gehandeld moet worden.

De Regie der Gebouwen heeft in ieder geval al aangekondigd dat ze gaat starten met dergelijke onderhandelingsoperaties met ondersteuning van een consultant.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord met bijlage van minister Bourgeois.