Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 13 september 2010

Flitspalen of Pestpalen?

13/09/2010 - Vlaanderen staat er vol van. | Maandag 6 september 2010 kondigde de minister de plaatsing aan van 73 nieuwe flitspalen. Twee dagen later verschijnt in diverse dagbladen kritiek uit onverwachte hoek. 

Enkele korpschefs van politiezones twijfelen aan het nut van meer flitspalen en zeker aan de plaats waar deze geïnstalleerd zullen worden. De korpschefs worden in hun kritiek gesteund door de politievakbond NSVP. “Elke korpschef zal in zijn zone een flitspaal kunnen aanwijzen die totaal geen nut heeft', zegt NSPV-voorzitter Philip Van Hamme in De Standaard van 8/09/2010, p. 6 en hij vervolgt: 'In totaal staat zo'n 20 procent van onze flitspalen op volstrekt foute plaatsen.'

20 procent van al onze flitspalen betekent dat liefst 280 van de 1400 flitspalen die Vlaanderen telt verkeerd staan of geen nut hebben en dus geen bijdrage leveren tot het verhogen van de verkeersveiligheid.

Nog volgens het artikel in De Standaard van 8/09 “blijft de minister niet doof voor de kritiek. Alle 1.400 Vlaamse flitspalen worden binnenkort aan een grondige evaluatie onderworpen. 'We willen van elke flitspaal weten of die nog het gewenste effect heeft: de verkeersveiligheid verhogen'.

De kritische bedenkingen van de korpschefs, gesteund door de NSPV, laat vermoeden dat de keuze van de plaatsen waar de nieuwe flitspalen worden geïnstalleerd niet in structureel overleg is gebeurd met de locale autoriteiten. Dit wordt bevestigd in een artikel in de Standaard van 09/09/2010 waarin de Kortrijkse korpschef zegt:” Ik kan alleen maar vaststellen dat wij niet genoeg zijn geconsulteerd door de commissie die de beslissingen over de locaties neemt”.

Bovendien staat, gelet op de kritiek van de korpschefs, de aankondiging van een studie over het effect van de flitspalen haaks op de eerdere aankondiging over het plaatsen van nieuwe flitspalen. Indien men eerst een studie had gemaakt, had men meer dan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat er van de 280 fout geplaatste flitspalen er vermoedelijk wel 73 konden verplaatst worden zonder afbreuk te doen aan het afschrikeffect dat een ‘nutteloze’ flitspaal kan hebben.

De kritiek van de korpschefs en het NSPV is blijkbaar niet in dovemansoren gekropen want prompt kondigt de minister in het artikel van de Standaard dd 09/09/2010 een overleg aan met de politiezones om te bekijken hoe ze de plaatsing kunnen evalueren.

Toch een rare manier van werken van onze minister: eerst nieuwe palen aankondigen, dan gaan evalueren en gaan praten en kijken welke nog nut hebben. Ik ga de minister hierover uitleg vragen in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement in de hoop dat ook in dit dossier de verkeersveiligheid van alle weggebruikers primeert!