Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 18 juni 2010

Vrachtwagens verdwalen door gebrek aan een vrachtroutenetwerk

18/06/2010 - Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken | De gemeentebesturen in Vlaanderen tekenen ieder op eigen houtje een voorkeursroute uit voor vrachtwagens. Een gebrek aan onderlinge afstemming dwingt vrachtwagenchauffeurs echter vaak om omwegen te maken, met onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens tot gevolg.

Een gemeente kan om de vijf jaar autonoom een mobiliteitsplan vaststellen, dat een kader vormt voor het mobiliteitsbeleid. Een dergelijk plan legt accenten voor de volgende 10 jaar aangaande verkeersveiligheid, uitbouw van fietsroutenetwerken en ... rijroutes van vrachtwagens.

Net bij die vrachtwagens knelt het schoentje. Elke gemeente tekent eigen routes uit voor zwaar vrachtverkeer, maar hoogst zelden denkt men verder dan de gemeentegrens, en houdt men rekening met de visie van buurgemeenten. Door gebrek aan afstemming tussen de gemeentelijke mobiliteitsplannen worden vrachtwagens verplicht om enorme omwegen te maken, met alle gevolgen van dien voor de CO2-uitstoot.

Iedereen tracht zwaar verkeer uit zijn gemeente te bannen en iedereen opereert op zijn eigen klein eilandje. In bepaalde gevallen worden vrachtwagens langs veredelde veldwegen gestuurd, met levensgevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Buitenlandse chauffeurs, niet bekend in de streek, rijden zich hopeloos vast in dorpskernen.

Er is daarom dringend nood aan een Vlaams vrachtroutenetwerk waarbij de Vlaamse overheid naar het globale plaatje kijkt en de steden/gemeenten die niet willen meestappen kan overrulen.

Hieromtrent zou ik een aantal vragen willen stellen aan de minister:
  1. Heeft de minister zicht op de extra kost dit de huidige situatie meebrengt voor de economie?
  2. Hoe ver staat het met de ontwikkeling van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en wanneer zal dit klaar zijn?
  3. Wordt de bedrijfswereld hierbij betrokken?
  4. Welk gaan de principes zijn van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en welke zijn de gevolgen voor de bestaande situaties en de bestaande reglementering van steden en gemeenten?