Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 24 juni 2010

Transparantie in de watersector

24/06/2010 - Dinsdagnamiddag heb ik in de commissie leefmilieu twee vragen om uitleg gesteld aan minister Schauvlieghe. 

De eerste vraag betreft onduidelijkheid over open afwaterende grachten niet in eigendom van de overheid en het probleem van vervuild water; verantwoordelijkheden dienaangaande, aansprakelijkheid en rechten / plichten van de eigenaars van de gronden waarover deze grachten lopen.

De tweede vraag gaat over het tekort aan transparantie in de watersector en meer bepaald de waterfacturen van het eerste kwartaal van dit jaar voor bedrijven die zelf, geheel of gedeeltelijk, hun water oppompen. De facturen bevatten afrekeningen van voorbije jaren, vermenging van verschillende zaken, zijn onoverzichtelijk opgesteld met de nodige onduidelijkheid en oncontroleerbaarheid tot gevolg.

Het antwoord op de vraag betreffende de grachten is ingewikkeld en geeft voor de burger die met het probleem geconfronteerd wordt niet direct een oplossing. Wat betreft de transparantie van de waterfacturen gaf minister Schauvlieghe de redenen aan waarom de factuur zo ingewikkeld was. Maar, ook zij gaf toe dat het té was en beloofde de VMW aan te zetten tot een wekbare oplossing met als resultaat doorzichtige en duidelijke facturen.

Dat het VKW als intermediair optreedt omdat het VMW niet erg behulpzaam zou zijn vond zij voldoende reden om de VMW aan te zetten tot een klantvriendelijker beleid.