Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 26 mei 2010

Zetelen in het parlement waar men verkozen is

26/05/2010 - De laatste dagen is er in de media opnieuw een hevige discussie ontstaan over kandidaten die wel op een kieslijst staan maar op voorhand laten weten dat ze niet zullen gaan zetelen. Schandalig, kiezersbedrog en onfatsoenlijk zijn de termen die het meest worden gebruikt om deze praktijk te kwalificeren. Ook het kandideren op verschillende lijsten kan, om het zacht uit te drukken, niet op veel bijval rekenen.

Ik vind dat wanneer je kandidaat bent voor een bepaalde lijst en je wordt verkozen, je ook effectief moet gaan zetelen. Anders is het gewoon kiezersbedrog. Sommigen zeggen rechtuit dat ze schijnkandidaten zijn. Door op voorhand al te zeggen dat ze zeker niet gaan zetelen, proberen ze tevergeefs het verwijt van kiezersbedrog te counteren. Als minister een lijst trekken, zoals Ingrid Lieten (Spa) of als Europees parlementslid, Frieda Brepoels (NV-A), en niet gaan zetelen is al helemaal not-done. Of zoals de Engelsen het zeggen “in for a penny, in for a pound”. De Open Vld heeft, als enige partij trouwens, ooit beslist om haar kopstukken niet op de lijst voor de Europese verkiezingen te zetten omdat ze toch niet van plan waren om in het Europees Parlement te zetelen. De kiezer heeft er ons toen niet voor beloond. Wel integendeel! Waarschijnlijk was de tijd er toen nog niet rijp voor.

Ik ben dan ook blij te horen dat, onder druk van de publieke opinie, de geesten wat aan het rijpen zijn en alle politieke partijen pleiten voor meer politieke “hygiëne”. Ik ben benieuwd welk geluid we uit de partijhoofdkwartieren gaan horen wanneer na de verkiezingen van 13 juni de spotlights zijn gedoofd.