Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 31 mei 2010

Limburg Slimme Regio

31/05/2010 - Limburg heeft een rijke traditie als energieprovincie. Limburg was dé energieleverancier door ons mijnverleden, we moeten terug aanknopen met die traditie. Zorgen dat we terug energieleverancier worden en zorgen voor jobs in de energiesector.

In de toekomst zal hier onderzoek gebeuren naar alles wat te maken heeft met groene energie bv. Hoe kan zonne-energie, windenergie, thermische energie en waterkrachtenergie slim opgeslagen en gebruikt worden.

Hiervoor is onderzoek op topniveau nodig en dat zal hier gebeuren. Dit levert in eerste instantie tientallen jobs op voor onderzoekers maar nadien als die slimme batterijen geproduceerd worden ook jobs voor honderden Limburgers in productie en onderhoud.

Wij moeten hierop zwaar inzetten om van Limburg een slimme regio te maken. Het bedrijfsleven moet hierin betrokken worden om bv. De leiding te nemen in ontwikkeling van elektrische auto’s, slimme huishoudtoestellen, energiezuinige verwarmingstoestellen … enz. om zo ook de productie van deze dingen hier te verankeren.

Om jobs te creëren en onze welvaart voor de toekomst veilig te stellen mogen we dus zeker niet besparen op middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

Bekijk hier het interview op TVL 'Marino Keulen over Research Park Waterschei'

zaterdag 29 mei 2010

Vraag over de energie-efficiëntie van de openbare verlichting langs snel- en gewestwegen

29/05/2010 - Voorzitter, minister, collega’s, Vlaanderen heeft een slecht rapport gekregen van de milieuadministratie. In vergelijking met vergelijkbare regio’s verbruiken wij tot 40 percent meer energie. Dat is een slechte zaak voor de reputatie van Vlaanderen, voor het milieu, de energie en voor de portemonnee van de Vlaamse overheid en van de burger-belastingbetaler, want zij betalen uiteindelijk het gelag.

Ik had het mezelf gemakkelijk kunnen maken en de vraag aan de minister van Energie kunnen stellen. Dat zal zo dadelijk ook gebeuren. Dit is inderdaad een specifieke taak voor de minister van Energie, maar er is ook een horizontale opdracht weggelegd voor elke vakminister. Elke minister zal uit de kast moeten komen en op het eigen specifieke domein maatregelen moeten nemen.

Als minister van Mobiliteit en Openbare Werken is mevrouw Crevits een sleutelfiguur. Zij is wegbeheerder en wegeigenaar van heel wat kilometers autosnelweg, nog meer kilometers gewestwegen en dus ook van de bijhorende weg- of straatverlichting. Zij heeft al maatregelen aangekondigd in verband met de led-verlichting, een variant van de spaarlamp. Dat is een stap in de goede richting.

Als we echter fundamentele stappen willen zetten op het vlak van klimaat en energie, zullen we meer moeten doen dan spaarlampen introduceren. We kennen intussen allemaal de boutade van piloten. België is slechts een speldenknop groot maar elke piloot weet het liggen want als men over België vliegt, baadt ons land in een lichtwolk alsof we een rijk Opec-land of olieland waren. Van kortbij wordt het verhaal heel wat genuanceerder. Ik heb al eens gehoord dat men België vanuit de spaceshuttle kan detecteren niet omdat we zo groot zouden zijn maar door de lichtwolk die we produceren. Het is geen karikatuur, maar de volle werkelijkheid.

Welke maatregelen denkt de minister van Mobiliteit en Openbare Werken te nemen op het vlak van de wegverlichting naast de led-lampen die zij wenst te introduceren? Ik denk aan nog andere mogelijkheden op het vlak van mobiliteit en openbare werken.

Ziehier het antwoord van minister crevits

woensdag 26 mei 2010

Zetelen in het parlement waar men verkozen is

26/05/2010 - De laatste dagen is er in de media opnieuw een hevige discussie ontstaan over kandidaten die wel op een kieslijst staan maar op voorhand laten weten dat ze niet zullen gaan zetelen. Schandalig, kiezersbedrog en onfatsoenlijk zijn de termen die het meest worden gebruikt om deze praktijk te kwalificeren. Ook het kandideren op verschillende lijsten kan, om het zacht uit te drukken, niet op veel bijval rekenen.

Ik vind dat wanneer je kandidaat bent voor een bepaalde lijst en je wordt verkozen, je ook effectief moet gaan zetelen. Anders is het gewoon kiezersbedrog. Sommigen zeggen rechtuit dat ze schijnkandidaten zijn. Door op voorhand al te zeggen dat ze zeker niet gaan zetelen, proberen ze tevergeefs het verwijt van kiezersbedrog te counteren. Als minister een lijst trekken, zoals Ingrid Lieten (Spa) of als Europees parlementslid, Frieda Brepoels (NV-A), en niet gaan zetelen is al helemaal not-done. Of zoals de Engelsen het zeggen “in for a penny, in for a pound”. De Open Vld heeft, als enige partij trouwens, ooit beslist om haar kopstukken niet op de lijst voor de Europese verkiezingen te zetten omdat ze toch niet van plan waren om in het Europees Parlement te zetelen. De kiezer heeft er ons toen niet voor beloond. Wel integendeel! Waarschijnlijk was de tijd er toen nog niet rijp voor.

Ik ben dan ook blij te horen dat, onder druk van de publieke opinie, de geesten wat aan het rijpen zijn en alle politieke partijen pleiten voor meer politieke “hygiëne”. Ik ben benieuwd welk geluid we uit de partijhoofdkwartieren gaan horen wanneer na de verkiezingen van 13 juni de spotlights zijn gedoofd.

vrijdag 21 mei 2010

Open VLD Expeditie Middenstand: Gesprek met Confederatie Bouw

21/05/2010 - Vandaag 20 mei 2010 hadden Rik Daems, Mario Keulen en Patrick Dewael een gesprek met vertegenwoordigers van de confederatie bouw en aannemers. Uit dit gesprek kwamen een aantal bekommerissen vanuit de sector ter sprake.

In bijlage de volledige samenvatting van dit overleg.

woensdag 19 mei 2010

Noord-Zuidverbinding (N74) – onteigeningen en informatieverstrekking

19/05/2010 - In zijn antwoord op mijn vraag over de herbestemming van het militair domein te Houthalen-Helchteren (Kazernelaan) laat minister Muyters de ruimte aan de gemeente Houthalen-Helchteren om een deel van het terrein, dat aansluit bij het bedrijventerrein Watertoren – Europark, te herbestemmen als bedrijventerrein.

Eerder heb ik al het voorstel gelanceerd om het militair domein in die zin te herbestemmen. Dit voorstel genoot toen al bijval in Houthalen-Helchteren en bij de werkgeversorganisaties VOKA en VKW. Indien de gemeente Houthalen – Helchteren hierop ingaat, en alles wijst in die richting aangezien de gemeente die herbestemming al in haar structuurplanning heeft opgenomen, dan zou dit voor een groot deel van de bedreigde bedrijven aan de Grote Baan, richting Hechtel, al een stuk van de onzekerheid over hun toekomst wegnemen.

Een oplossing lijkt nu eindelijk in zicht te komen

Bekijk hier mijn vraag en antwoord

zondag 16 mei 2010

Vlaanderen is toe aan een nieuwe politieke cultuur

16/05/2010 - Voor andere politieke partijen is geloofwaardigheid blijkbaar geen thema. Was het niet de Minister-president van de Vlaamse regering, CD&V-boegbeeld Kris Peeters, die aan zijn ministers vroeg zich bij de federale verkiezingen niet op een prominente plaats aan de kiezer aan te bieden?

En wie prijkt er op de eerste plaats van de Limburgse Kamerlijst? Ingrid Lieten, het socialistische nummer één van de Vlaamse regering. En wie staat er op de eerste plaats van de N-VA kamerlijst in West Vlaanderen? Vlaams minister Geert Bourgeois.

Lieten en Bourgeois gaan kiezers proberen te “lokken”, ook al zeggen ze nu reeds dat ze “veilig” in de Vlaamse regering blijven zetelen. Dit getuigt van geen enkel respect voor de kiezer.

Wie gelooft die mensen nog?

dinsdag 4 mei 2010

Minister Crevits, is er al een einde in zicht voor de haalbaarheidsstudie 'verbinding St-Truiden met E40?'

04/05/2010 - Inzake de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 is al veel studiewerk verricht en er bestaat reeds een haalbaarheidsstudie die een hele lijdensweg onderging.

Marino Keulen ondervroeg minister Crevits opnieuw over de studie.

Ondertussen blijkt er wat schot in de zaak te zijn want we konden in de media vernemen dat de minister een nieuwe studie besteld heeft en men er na het bouwverlof aan begint. Deze studie zou drie onderdelen omvatten : een streefbeeldstudie, een haalbaarheidsstudie en een studie naar de maatschappelijke kosten en baten.

Bekijk hier zijn volledige vraag met de antwoorden van minister Crevits.

Goederenverkeer - Waterwegen

04/05/2010 - Capaciteitsuitbreidingen waterwegen | Recentelijk mochten we via de media een aantal cijfers vernemen in verband met het toekomstige goederenverkeer. 

Voor de periode 2005-2030 verwacht het Planbureau een toename van het goederenvervoer met 60 %. Deze toename zou gespreid worden over een stijging van 51 % via de weg, een stijging van 100 % via het spoor en een stijging van 72 % over het water.

Het is overduidelijk dat we het niet gaan redden met de huidige wegeninfrastructuur, met de nodige economische schade tot gevolg. Bereikbaarheid is immers één van de belangrijkste parameters die investeerders gebruiken om te bepalen of een bepaalde regio interessant genoeg is.

Indien een gedeelte van dit goederenverkeer kan worden afgeleid naar transport over onze waterwegen, zou dit al enigszins kunnen helpen. Bovendien is dit ook nog eens beter voor het milieu.

De voorwaarde is dan wel dat de waterwegen, buiten de reeds voorziene toename, deze bijkomende stroom goederenverkeer aankunnen.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord van minister Crevits.

Duurzame herstelling E313 niet voor morgen

04/05/2010 - Uit het antwoord op mijn vraag betreffende herstelling van de E313 tussen Ham en Tessenderlo antwoordt minister Crevits dat een volledige vernieuwing van de snelweg nodig is daar waar de snelheidsbeperking werd ingevoerd. 

Gevolg: voorlopige maatregelen waardoor het snelheidsverbod kon opgeheven worden en een studie. Wanneer de ‘grote’ werken zullen starten is nog niet bekend, er is nog geen bestek, laat staan een aannemer aangeduid.

Ik begrijp dat overheidsopdrachten nu eenmaal aan procedures etc gebonden zijn. Maar men kan ook onveiligheid en hoogdringendheid en andere redenen inroepen om de zaken in een stroomversnelling te brengen. Misschien moet er weer een strenge winter overheen gaan, putten in het wegdek zitten, ongevallen gebeuren eer men beseft dat half werk in dit geval – en waarschijnlijk ook op andere plaatsen in Vlaanderen - geen goed begin is maar een pleister op een zwerende wonde zonder duurzame oplossing voor de toekomst. Chauffeurs wezen nu al gewaarschuwd.

Als bijlagen de vraag en het antwoord.