Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 9 april 2010

Vlaamse overheid kent haar bezit niet

09/04/2010 - De Standaard | De Vlaamse overheid heeft geen volledig overzicht van haar vastgoed. Daardoor kan ze haar 'portefeuille' niet echt 'actief beheren'.

De Vlaamse overheid heeft geen bruikbaar en volledig overzicht van haar 'onroerend patrimonium', de gebouwen en gronden die ze bezit. In de vorige regeerperiode beloofde ze al daaraan te werken. Maar ze is er nog niet mee rond.

Hoeveel gebouwen leeg staan of ondermaats gevuld zijn, weet ze dus niet zeker. Daarom weet ze ook niet of ze sommige gebouwen van de hand kan doen of verhuren, of er meer van haar diensten in kan huisvesten.

De minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-VA), gaf dit toe aan oppositielid Marino Keulen (Open VLD), die ook voormalig minister is. Keulen kwam op het idee er vragen over te stellen toen hij zag dat de kantoren van zijn vroegere kabinet aan de Kreupelenstraat leeg stonden. Dat kabinetsgebouw is intussen ter beschikking gesteld van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) dat het gebruikt voor 'noodopvang' voor daklozen.

Keulen herinnerde zich ook dat in de vorige regeerperiode al eens gevraagd was naar de inventarisatie van het patrimonium van de Vlaamse overheid.

Geert Bourgeois zegt dat de regeerverklaring én de beleidsbrief uitdrukkelijk voorzien in de opstelling van een volledige inventaris en dat, eens die er is, gestart wordt met een 'proactief beheer' van de 'vastgoedportefeuille'.

Daarvoor is het nodig iets meer te weten dan 'gebouw X is onze eigendom'. De Vlaamse overheid wil alles professioneel in kaart brengen, tot en met de energieprestaties van de gebouwen. En dat vergt tijd. Het gaat ook niet alleen over kantoorgebouwen. De diensten van het Zeewezen, de Wegen en Waterwegen, De Lijn, Bloso,... hebben nog andere soorten vastgoed in bezit. Dat maakt de zaak complex.

De gebouwen van de departementen en centrale diensten zijn al in kaart gebracht en worden min of meer actief beheerd. Er is weinig leegstand (zie inzet). Het departement Bestuurszaken, het Agentschap Facilitair Management en de Vlaamse Bouwmeester zijn nu bezig met de Agentschappen en de buitendiensten.

Bourgeois denkt dat de operatie tegen de jaarwisseling rond is.