Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 21 april 2010

Schriftelijke vraag van Marino Keulen aan minister Crevits over carpoolparkings in Vlaanderen.

21/04/2010 - In de beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken 2009-2014 staat 'het gemeenschappelijk gebruik van private voertuigen stimuleren" als één van de vele beleidsprioriteiten. Het verhogen van het gebruik van private voertuigen kan men o.a. verkrijgen door carpooling te ondersteunen.

Op 6 juli 2008 waren er 60 carpoolparkings aangelegd (met een totale capaciteit van 4000 wagens). In een behoefteanalyse (1998) omtrent carpoolparkings werd een doorlichting uitgevoerd van zowat 150 potentiële carpoolparkings. Uiteraard is de locatie van groot belang, maar ook de kwaliteitsvolle inrichting ervan.

Bekijk hier desbetreffende vragen