Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 20 april 2010

Actuele interpellatie van de heer Marino Keulen over de praktijken van sommige gemeentebesturen in de Vlaamse Rand inzake de toewijzing van bouwkavels op hun grondgebied

20/04/2010 - Commissie voor Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme

Laat het duidelijk zijn :
  • Wie zich in Vlaanderen vestigt moet Nederlands leren.
  • Dit geldt ook voor de Franstaligen.
  • De taal leren is belangrijk om zich te integreren en om werk te vinden
Vlaming die naar Luik of Charleroi verhuist doet twee zaken, leert Frans en kiest voor zijn toekomst. Hij vindt dit evident en dit zou andersom, Franstaligen die naar Vlaanderen verhuizen, ook moeten zijn.