Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 maart 2010

Schadeclaims door slechte wegen en wegschade door overbeladen vrachtwagens

29/03/2010 - Op een vraag naar het aantal schadeclaims die deze winter werden ingediend antwoordde minister Crevits aan Marino Keulen dat van 1 december 2009 tot 28 februari 2010 er 715 schadeclaims werden ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Slechts in zes gevallen werd tot op heden al overgegaan tot uitbetaling van een schadevergoeding voor een gemiddeld bedrag van 500 euro.

Uiteraard dient elke schadeclaim onderzocht maar slechts 6 op 715 wijst er toch op dat de procedure lang duurt terwijl het gemiddeld bedrag dat uitgekeerd wordt vrij hoog ligt. Marino Keulen wil dan ook aandringen op een snellere afhandeling van de dossiers zodat degene die schade geleden heeft sneller uit de onzekerheid geraakt of hij wel of niet vergoed zal worden.

Schade door overbeladen vrachtwagens

In 2009, zo antwoordt minister Crevits op een andere vraag van Marino Keulen, werden 1004 processen-verbaal uitgeschreven op basis van het aslastendecreet (te zwaar geladen vrachtwa-gens).

16% van de uitgeschreven processen-verbaal werden opgemaakt tegen buitenlandse vrachtwagens waarvan de overgrote meerderheid, 83 op 162, afkomstig uit Nederland. Over-beladen vrachtwagens zijn mede verantwoordelijk voor spoorvorming op onze wegen wat zorgt voor gevaarlijke toestanden vooral bij nat weer.

Gelet op de penibele staat waarin onze wegen zich bevinden zou het aan te raden zijn strenger en vaker op te treden tegen overge-wicht op vrachtwagens. Niet alleen het wegdek lijdt eronder ook de veiligheid van andere weggebruikers wordt door spoorvorming in gevaar gebracht!