Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 31 maart 2010

Ook in Limburg verdwijnt binnenkort fileleed door ongevallen

31/03/2010 - Limburg krijgt een FAST-team | In september 1996 werd het project F.A.S.T. gelanceerd (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst). Aanvankelijk enkel bedoeld voor interventies bij calamiteiten op de Brusselse Ring, is dit project gestaag uitgewaaierd over bijna alle autosnelwegen in Vlaanderen.

Ontegensprekelijk heeft dit project al veel hinder en calamiteiten versneld helpen oplossen waardoor de economische en maatschappelijke schade, teweeggebracht door files ontstaan door verkeersongevallen of ladingverlies, tot een minimum beperkt bleven.

Uit het antwoord op mijn vraag over de inzetbaarheid van de FAST-teams en het ontbreken van een dergelijk team in Limburg, blijkt dat Limburg zeer binnenkort, in de loop van de maanden april – mei, als laatste provincie in de rij ook haar eigen FAST-team voor auto-ongevallen krijgt. Later op het jaar, waarschijnlijk in het najaar volgt dan nog een FAST+team dat ingezet kan worden bij ongevallen met vrachtwagens.

Bijgevoegd vraag en antwoord