Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 17 maart 2010

Motie naar aanleiding van het actualiteitsdebat

17/03/2010 - Naar aanleiding van het op 17 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over de budgettaire ruimte voor extra investeringen in onder meer schoolinfrastructuur, wegenonderhoud en de transformatie van de economie.

Het Vlaams Parlement,
  • gehoord de diverse tussenkomsten van de diverse fracties aangaande de extra budgettaire ruimte voor extra investeringen
  • gehoord het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters; bevoegd voor Financiën en Begroting
  • gelet op de intenties van de Vlaamse Regering zoals geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord
  • vraagt de Vlaamse Regering:
    • een halt toe te roepen aan de aankondigingspolitiek waarbij nieuwe maatregelen worden aangekondigd zonder dat deze getoetst werden op hun financiële haalbaarheid;
    • om snel een meerjarenbegroting neer te leggen zodat het budgettair kader binnen dewelke het regeerakkoord zal worden uitgevoerd duidelijk wordt en het voorwerp kan uitmaken van een tegensprekelijke politieke discussie;
    • om snel uitsluitsel te geven hoe ze bugettair tegemoet zal komen aan een aantal dringende maatschappelijke behoeften zoals onder meer bijkomende investeringen inzake het onderhoud van wegen en de creatie van extra plaatsen in onze scholen;

Dirk VAN MECHELEN | Sas VAN ROUVEROIJ | Marino KEULEN